Kullanıcı Sözleşmesi

Seslial.com KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, seslial.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1. TARAFLAR

seslial.com adlı internet sitesinden (bundan böyle seslial.com olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). ELİT BİLİŞİM İNTERNET EĞİTİM REKLAM AJANS DANIŞMA PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

2. KULLANIM KOŞULLARI

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR seslial.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler  Bahçelievler Mh. Yabangülü Sk. No:3 / 1  Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde mukim ELİT BİLİŞİM İNTERNET EĞİTİM REKLAM AJANS DANIŞMA PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. bundan böyle kısaca "ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve seslial.com’un yasal sahibi ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’e aittir.

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak seslial.com’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve seslial.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5 ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM seslial.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3. TANIMLAR

3.1. ÜYE : ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM tarafından üyelikleri onaylanarak ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM 'e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile seslial.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin seslial.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. seslial.com’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.

3.2. KULLANICI : ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’e ait seslial.com sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM'e SMS (kısa mesaj) göndermesi ile ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM'in KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4. LİNK: seslial.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden seslial.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5. İÇERİK: seslial.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: seslial.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,seslial.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

4. HİZMETLERİN KAPSAMI

4.1. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’in, seslial.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. seslial.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’in seslial.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.seslial.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, seslial.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği seslial.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4. seslial.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM tarafından belirlenecek olan ve seslial.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin seslial.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, seslial.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, seslial.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, seslial.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, seslial.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, seslial.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5. SİTE üzerinden, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. seslial.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7. seslial.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. seslial.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.8. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, seslial.com mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, seslial.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. seslial.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler seslial.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile seslial.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. seslial.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM 'in seslial.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

5.10. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve seslial.com kullanma koşulları ile seslial.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, seslial.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, seslial.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. seslial.com kullanımı ya da seslial.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

5.11. seslial.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM çalışanlarının ve yöneticilerinin, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12. seslial.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla seslial.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, seslial.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin seslial.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM 'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, seslial.com üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, seslial.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Kişisel verilerin saklanması ve korunması Kişisel verileriniz, ELİT BİLİŞİM İNTERNET EĞİTİM REKLAM AJANS DANIŞMA PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. (www.seslial.com) nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. ELİT BİLİŞİM İNTERNET EĞİTİM REKLAM AJANS DANIŞMA PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. (www.seslial.com), kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Türkiye Cumhuriyeti Adli Makamlara bildirilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden ELİT BİLİŞİM İNTERNET EĞİTİM REKLAM AJANS DANIŞMA PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ. (www.seslial.com) sorumlu değildir.

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM; ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM hizmetleri, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM bilgileri, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM telif haklarına tâbi çalışmaları, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM ticari markaları, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15. seslial.com web sitesi'nde ve Elit Görüntülü Eğitim Setlerinde yer alan her türlü bilgi sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde "bilgi"lerin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle seslial.com veya firmamız Elit Görüntülü Eğitim (ELİT BİLİŞİM İNTERNET EĞİTİM REKLAM AJANS DANIŞMA PAZARLAMA TİC.LTD.ŞTİ.)  yayınlarının herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

5.16. Bazı ürünlerimizde 3 çeşit satın alma yöntemi vardır. A) DVD olarak Gönderme B) USB disk içinde yüklü olarak gönderme C) İnternetten mail adresine link olarak gönderme, sipariş verildiğinde satın alma seçeneklerinden birini tercih etmeniz gerekmektedir. Birden fazla satın alma yöntemi seçilememektedir. 

5.17. İnternetten link olarak gönderme yönteminde eğitim seti mail adresinize gönderilmektedir. Bu linkten eğitim setini (3) üç gün içinde bilgisayarınıza indirmeniz gerekmektedir. Süre bitiminde link iptal edilmektedir.  

5.18. www.seslial.com ve Elit Görüntülü Eğitim Setlerinin sağladığı hizmetlerden faydalanan Müşteri arasında akdedilmiştir. Seslial.com veya elit dvd setleri kişiye özeldir. Başkalarına devredilemez, satılamaz. Müşterinin'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devir edilemez. 


5.19. Taraflar, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, seslial.com’a erişilmesi, seslial.com’un ya da seslial.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Seslial.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da seslial.com’un kullanılması ile ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. GİZLİLİK

ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

8. DEVİR

ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Seslial.com, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da seslial.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle seslial.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

10. MÜCBİR SEBEP

ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, seslial.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve seslial.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

12. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini seslial.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ELİT GÖRÜNTÜLÜ EĞİTİM, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek seslial.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.
WhatsApp Sipariş