Seslial Elit Aof Acikogretim Forum  

Go Back   Seslial Elit Aof Acikogretim Forum > Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Soruları - Deneme Sınavları - Ders Notları > 3.SINIF SORULARI > Devlet Bütçesi

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-09-2011, 04:33 AM   #1
Güvenim
administratör
 
Güvenim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2011
Mesajlar: 1.022
Standart Aöf Devlet Bütçesi Bütünleme Sınavı 2 ..

1. SORU
Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırmasının kullandığı tekniklerden biri değildir?

a) Monte Karlo
b) Kuyruk teorisi
c) Oyun teorisi
d) Stratejik yönetim
e) Doğrusal programlama

2. SORU
Aşağıdakilerden hangisi bütçeyi ?devletin beklenen harcama ve gelirlerinin ayrıntılı bir listesi? şeklinde tanımlamıştır?

a) Allix
b) Zurcher
c) Sloan
d) Due
e) Eckstein

3. SORU
Aynı kamusal amaca yönelik çalışan tüm faaliyetleri ve programları düzenlemeye çalışan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Program bütçe
b) Performans bütçe
c) PPBS
d) Sıfır esaslı bütçeleme
e) Klasik bütçe

4. SORU
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de bütçe uygulamasının değerlendirilmesine dahil edilemez?

a) Devletin tüm hesaplarının tek bir bütçe sistemi içinde görülmesi anlayışının yeni düzenlemelerle kuvvetlendirilmesi
b) Türk bütçe sistemi, karar alıcılara doğru bilgiler sunacak bir yapıda değildir.
c) Kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanamamaktadır.
d) Bütçe iyi denetlenememektedir.
e) Tüm hesaplar tek bir bütçe sistemi içinde görülmemektedir.

5. SORU
Aşağıdakilerden hangisi harcama ve gelir tahminlerinde kullanılan nitel yöntemlerden biri değildir?

a) Yargıya Dayalı Tahmin
b) Basit Yöntem
c) Swat Analizi
d) Zaman Serileri
e) Nedensel Teknikler

6. SORU
Program ödenek miktarlarının yasama organı tarafından kabul edilmesine ve değiştirilmesinin de ancak yasama organı tarafından yaplmasına olanak sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Genellik ilkesi
b) Birlik ilkesi
c) Bölüm onayı ilkesi
d) Açıklık ilkesi
e) Samimiyet ilkesi

7. SORU
Aşağıdakilerden hangisi Genel Uygunluk Bildirimi, ilişkin olduğu Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak TBMM?ne sunulma süresidir?

a) 7 ay
b) 55 gün
c) 1 yıl
d) 20 gün
e) 75 gün

8. SORU
Diğer adı ?lump-sum? olan bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Performans bütçe
b) Torba bütçe
c) Örgüt bütçesi
d) Sıfır esaslı bütçe
e) Klasik bütçe

9. SORU
Yasama organının kendisine ait hak ve yetkileri kullanmaya ve bu işlemleri yapmaya yürütme organı ile kamu yönetimini yetkili kıldığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Genellik İlkesi
b) Giderlerin Bölümler İtibariyle Onayı İlkesi
c) Doğruluk İlkesi
d) Önceden İzin Alma İlkesi
e) Alenilik İlkesi

10. SORU
Demokratik ve parlamenter ülkelerde bütçenin, siyasal güçlerin yansıtılma ve şekillenmiş biçimi ve toplumsal yaşamın farklı ihtiyaçlarını gerçekleştirme aracı olduğu için, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması, bütçenin hangi niteliğini ifade eder?

a) İktisadi niteliği
b) Siyasi niteliği
c) Hukuki niteliği
d) İktisadi ve mali niteliği
e) İktisadi büyüme niteliği

11. SORU
İngiltere?de vergi hakkının kesin olarak parlamentoya tanındığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1698
b) 1688
c) 1649
d) 1628
e) 1215

12. SORU
Faaliyetlerin başarılıp,başarılmadığına göre kamu yöneticilerini değerlendiren ve bu nedenle yöneticiler tarafından tercih edilmeyen bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Performans Bütçe
b) Program Bütçe
c) PPBS Bütçe
d) Sıfır Esaslı Bütçe
e) Yatırım Bütçe

13. SORU
Aşağıdakilerden hangisi nicel yöntemlerden biri değildir?

a) Birim maliyete dayalı yöntem
b) Basit yöntem
c) Zaman serisi yöntemi
d) Nedensel tahmin teknikleri
e) Ekonometrik modeller

14. SORU
ABD?de bütçe hakkının tarihi gelişiminin Fransa ve İngiltere?den farkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bağımsızlık mücadelesi olması
b) İhtilal sonucu kazanılması
c) Savaşlar sonucu kazanılması
d) Bütçe hakkının kesin olarak parlamentoca kullanılması
e) Bütçe denetimini de öngörmesi

15. SORU
Kamu kesiminin mal varlığını ortaya koymayı ve maliyetlerin uzun zaman boyutunda dağılımının belirlenmesini amaçlayan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Program bütçe
b) Yeni performans bütçe
c) Hedefe dayalı bütçe
d) Örgüt bütçesi
e) Sermaye bütçesi

16. SORU
Kamu kurumlarının hiçbir ödeneğe sahip olmadığı ve gerekli olan ödeneğin hepsinin gerekçesinin her yıl açıklanmasını zorunlu kılan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sıfır Esaslı Bütçe
b) Yatırım Bütçe
c) Yeni Performans Bütçe
d) Program Bütçe
e) PPBS Bütçe

17. SORU
Askeri yenilgilerin arttığı,iltizam yöntemini kaldırmak için ?meclis-i meşveret? in kurulduğu dönem hangi tarihleri kapsar?

a) 1520-1566
b) 1625-1687
c) 1704-1807
d) 1808-1839
e) 1855-1892

18. SORU
Bütçeyi ? gelecek dönem için önerilen harcamalar ve beklenen gelirler ile birlikte, içinde bulunulan devre ile geçmiş dönemlerde gerçekleşen harcamalar ve gelirler hakkındaki verileri açıklayan belge?
şeklinde tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

a) O. Eckstein
b) E. Allix
c) P. Leroy ? Beaulic
d) R. Stourm
e) J. Due

19. SORU
Vergilemede net gelir yönetiminin uygulandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a) I. Orhan dönemi
b) Tanzimat sonrası dönem
c) I. Murat dönemi
d) I. Beyazıd dönemi
e) I. Mehmet dönemi

20. SORU
Geçimlerini karşılamak üzere bir kısım asker ya da memurlara, belli belgelerden kendi nam ve hesaplarına vergi tahsil yetkisi tanınmasına ne ad verilir?

a) İltizam Yöntemi
b) Tımar Sistemi
c) Cizye Vergisi
d) Öşür Vergisi
e) Haraç

21. SORU
Osmanlı devletinde ilk bütçe hangi dönemi kapsar?

a) 1524-1525
b) 1513-1515
c) 1738-1740
d) 1527-1528
e) 1518-1520

22. SORU
Vergi hakkı ile ilgili gelişmeler aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?

a) İsveç
b) İsviçre
c) İtalya
d) İngiltere
e) ABD

23. SORU
Harcama ve gelirler ile gelecekte gerçekleşmesi istenen sonuçlar arasında bağlantı kurmaya çalışan ve ilgili kişi ve kurumlar hakkında karar veren organ aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yasama
b) Yürütme
c) Sayıştay
d) Danıştay
e) Yargıtay

24. SORU
Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı?nın amacı ve görevlerine dahil edilemez?

a) Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak
b) Devlet bütçesinin hazırlanması sonrasında oluşan hukuki sorunları gidermek için bir mali mahkeme görevini yapmak
c) Devletin mali danışmanlığını yapmak
d) Kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallar konusundaki yönetim esaslarını belirlemek
e) Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek

25. SORU
Temsilsiz vergi olmaz ilkesinin savunulduğu ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) İngiltere
b) ABD
c) Fransa
d) Almanya
e) İtalya

26. SORU
Vergi ve bütçe hakkının eyaletlerin federal devlete yaptığı yetki devri ile sınırlandırıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1776
b) 1783
c) 1778
d) 1789
e) 1791

27. SORU
Hangi bütçe sisteminde karar paketleri hazırlanır?

a) Klâsik Bütçe
b) Yatırım Bütçesi
c) Sıfır Temelli Bütçe
d) Performans Bütçe
e) PPBS

28. SORU
Aşağıdakilerden hangisi politika ve program analizlerinin kullanıldığı durumlardan biri değildir?

a) Kamu kesiminde karar almayı kolaylaştırmak
b) Politikaların amaçlarının sınıflanması
c) Kamu fonlarını hizmetlerde kullananları gözetmek
d) Programların maliyet ve sonuçlarını ölçmek
e) En az kaynakla en fazla sosyal yararın sağlanması

29. SORU
Kesin hesap kanunlarının mecliste görüşülüp onaylanması aşağıdaki hangi denetim gereğidir?

a) Yasama denetimi
b) Yargı denetimi
c) İdari denetim
d) Mevzuat denetimi
e) Etkinlik denetimi

30. SORU
Bir kamu kuruluşunun hedeflediği amaca ulaşıp ulaşmadığı aşağıdaki ölçülerden hangisine bakılarak yanıtlanabilir?

a) Etkenlik
b) Etkinlik
c) Eşitlik
d) Verimlilik
e) Fayda - Maliyet

Cevaplar

SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Soru : Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırmasının kullandığı tekniklerden biri değildir?
Doğru Cevabı : Stratejik yönetim

Soru : Aşağıdakilerden hangisi bütçeyi ?devletin beklenen harcama ve gelirlerinin ayrıntılı bir listesi? şeklinde tanımlamıştır?
Doğru Cevabı : Eckstein

Soru : Aynı kamusal amaca yönelik çalışan tüm faaliyetleri ve programları düzenlemeye çalışan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Program bütçe

Soru : Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?de bütçe uygulamasının değerlendirilmesine dahil edilemez?
Doğru Cevabı : Devletin tüm hesaplarının tek bir bütçe sistemi içinde görülmesi anlayışının yeni düzenlemelerle kuvvetlendirilmesi

Soru : Aşağıdakilerden hangisi harcama ve gelir tahminlerinde kullanılan nitel yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevabı : Swat Analizi

Soru : Program ödenek miktarlarının yasama organı tarafından kabul edilmesine ve değiştirilmesinin de ancak yasama organı tarafından yaplmasına olanak sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Bölüm onayı ilkesi

Soru : Aşağıdakilerden hangisi Genel Uygunluk Bildirimi, ilişkin olduğu Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak TBMM?ne sunulma süresidir?
Doğru Cevabı : 75 gün

Soru : Diğer adı ?lump-sum? olan bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Torba bütçe

Soru : Yasama organının kendisine ait hak ve yetkileri kullanmaya ve bu işlemleri yapmaya yürütme organı ile kamu yönetimini yetkili kıldığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Önceden İzin Alma İlkesi

Soru : Demokratik ve parlamenter ülkelerde bütçenin, siyasal güçlerin yansıtılma ve şekillenmiş biçimi ve toplumsal yaşamın farklı ihtiyaçlarını gerçekleştirme aracı olduğu için, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması, bütçenin hangi niteliğini ifade eder?
Doğru Cevabı : Siyasi niteliği

Soru : İngiltere?de vergi hakkının kesin olarak parlamentoya tanındığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : 1688

Soru : Faaliyetlerin başarılıp,başarılmadığına göre kamu yöneticilerini değerlendiren ve bu nedenle yöneticiler tarafından tercih edilmeyen bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Performans Bütçe

Soru : Aşağıdakilerden hangisi nicel yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevabı : Birim maliyete dayalı yöntem

Soru : ABD?de bütçe hakkının tarihi gelişiminin Fransa ve İngiltere?den farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Bağımsızlık mücadelesi olması

Soru : Kamu kesiminin mal varlığını ortaya koymayı ve maliyetlerin uzun zaman boyutunda dağılımının belirlenmesini amaçlayan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Sermaye bütçesi

Soru : Kamu kurumlarının hiçbir ödeneğe sahip olmadığı ve gerekli olan ödeneğin hepsinin gerekçesinin her yıl açıklanmasını zorunlu kılan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Sıfır Esaslı Bütçe

Soru : Askeri yenilgilerin arttığı,iltizam yöntemini kaldırmak için ?meclis-i meşveret? in kurulduğu dönem hangi tarihleri kapsar?
Doğru Cevabı : 1704-1807

Soru : Bütçeyi ? gelecek dönem için önerilen harcamalar ve beklenen gelirler ile birlikte, içinde bulunulan devre ile geçmiş dönemlerde gerçekleşen harcamalar ve gelirler hakkındaki verileri açıklayan belge?
şeklinde tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : J. Due

Soru : Vergilemede net gelir yönetiminin uygulandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : I. Orhan dönemi

Soru : Geçimlerini karşılamak üzere bir kısım asker ya da memurlara, belli belgelerden kendi nam ve hesaplarına vergi tahsil yetkisi tanınmasına ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Tımar Sistemi

Soru : Osmanlı devletinde ilk bütçe hangi dönemi kapsar?
Doğru Cevabı : 1524-1525

Soru : Vergi hakkı ile ilgili gelişmeler aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?
Doğru Cevabı : İngiltere

Soru : Harcama ve gelirler ile gelecekte gerçekleşmesi istenen sonuçlar arasında bağlantı kurmaya çalışan ve ilgili kişi ve kurumlar hakkında karar veren organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Sayıştay

Soru : Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı?nın amacı ve görevlerine dahil edilemez?
Doğru Cevabı : Devlet bütçesinin hazırlanması sonrasında oluşan hukuki sorunları gidermek için bir mali mahkeme görevini yapmak

Soru : Temsilsiz vergi olmaz ilkesinin savunulduğu ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : ABD

Soru : Vergi ve bütçe hakkının eyaletlerin federal devlete yaptığı yetki devri ile sınırlandırıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : 1791

Soru : Hangi bütçe sisteminde karar paketleri hazırlanır?
Doğru Cevabı : Sıfır Temelli Bütçe

Soru : Aşağıdakilerden hangisi politika ve program analizlerinin kullanıldığı durumlardan biri değildir?
Doğru Cevabı : En az kaynakla en fazla sosyal yararın sağlanması

Soru : Kesin hesap kanunlarının mecliste görüşülüp onaylanması aşağıdaki hangi denetim gereğidir?
Doğru Cevabı : Yasama denetimi

Soru : Bir kamu kuruluşunun hedeflediği amaca ulaşıp ulaşmadığı aşağıdaki ölçülerden hangisine bakılarak yanıtlanabilir?
Doğru Cevabı : Etkenlik
__________________


Öğrenci kitlemize katıl
Paylaşımlara yorum yaz.
Konulardan sende faydalan.
Güvenim, İyi forumlar diler...


Güvenim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5 .
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.