Seslial Elit Aof Acikogretim Forum  

Go Back   Seslial Elit Aof Acikogretim Forum > Açıköğretim Bölümleri > Açıköğretim Önlisans Programlar > Adalet

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-12-2011, 05:51 PM   #1
yardesa
S.Moderatör
 
yardesa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2011
Mesajlar: 504
Standart İnsan Hakları Ve Kamu Özgürlükleri soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi, hukuk ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) İnsanın toplumsal yaşayışını biçimlendirir.
B) Devletçe konulan ve toplum hayatını düzenleyen kuralların toplamıdır.
C) İnsanın, toplumun değer yargılarından ve bunların soyutlaştırılmasından oluşur.
D) Hukuku yapan toplumdur.
E) İnsanın toplum içinde yaşayışı hukuksuz mümkün değildir.

Doğru Cevap:C
Açıklama : Hukuk, insanın dolayısı ile toplumun değer yargılarından ve bunların somutlaştırılmasından oluşur.


2- Aşağıdakilerden hangisi, doğal hukuk-adalet ilişkisi için söylenemez?
A) Adalet, doğal hukuk düşüncesinden çıkmıştır.
B) Olması gerekeni adalet inceler.
C) Olması gereken hukuk, insanın doğasına uygun olmalıdır.
D) İnsanlar nerede yaşarsa yaşasın ortak bazı değerlere sahiptirler.
E) Olması gereken hukuk insanın evrensel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.

Doğru Cevap:A
Açıklama : Doğal hukuk adalet duygusundan çıkmıştır. Doğal hukuka göre adalet olanın değil, olması gerekenin üzerinde durur.3- Aşağıdakilerden hangisi, 1789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinde yer alan özgürlük ifadesi değildir?
A) Özgürlük, her şeyi yapabilme gücüdür.
B) Özgürlükte başkasına zarar vermek yoktur.
C) Yasa, yalnız toplum için zararlı olan hareketleri yasaklayabilir.
D) Her insanın doğal haklarının kullanılmasının sınırı vardır.
E) Sınırlar ancak yasayla belirlenebilir.

Doğru Cevap:A
Açıklama : 1789 tarihli İnsan Hakları Bildirisine göre, özgürlük, başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilme gücüdür.


4- Aşağıdakilerden hangisi, hukuk açısından özgürlükle ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Hukuk düzeni, insanın iç dünyasının dışa, eylemler biçiminde yansıdığı zaman harekete geçer ve özgürlük sorunu ortaya çıkar.
B) Özgürlüğün genel tanımındaki belirsizlik ve çeşitlilik, hukuka geçmiştir.
C) Pek çok hukukçu, özgürlük adıyla nitelenen çeşitli normları açıklamak ve yorumlamakla yetinir.
D) Birçok hukukçu, özgürlüğü felsefi ve sosyolojik tartışmalarla sorunları çözmeyi savunur.
E) Bazı hukukçular, özgürlüğü hak olarak kabul etmiş ve tanımlama sorununu çözmüşlerdir.

Doğru Cevap
Açıklama : Birçok hukukçu özgürlüğü felsefi ve sosyolojik tartışmalara girmeden bir hak kabul etmişler ve böylece tanımlama sorununu çözmüşlerdir.--------------------------------------------------------------------------------
5- Aşağıdakilerden hangisi, devletin niteliğinin temel özelliklerinden biri değildir?
A) Hukuk kuralları koymak
B) Hukuk kurallarını genişletmek
C) Hukuk kurallarını daraltmak
D) Hukuk kurallarını kaldırmak
E) Kişilere diledikleri gibi davranma yetkisi vermek

Doğru Cevap:E
Açıklama : Kişilere diledikleri gibi davranma yetkisi vermek devletin niteliğinin temel özelliklerinden biri değildir.--------------------------------------------------------------------------------
6- Aşağıdakilerden hangisi, İlkçağdan önceki dönemin özelliklerinden biri değildir?
A) 15-20 bin yıl önce salt tüketkenlikten üretken olmaya geçilmiştir.
B) Yaşamaya elverişli bölgelerde insanlar hızla gelişmeye başlamıştır.
C) Aile düzenlerini daha geniş toplum örgütü içine sokmuşlardır.
D) Bu dönemde ilk devlet ve hukuk düzeni kurulmuştur.
E) Yüzlerce yıl insanlar, pek çok bölgede kendi türünden olanları yemişlerdir.

Doğru Cevap
Açıklama : İlk devlet ve hukuk düzeni Sümerler tarafından ilkçağda kurulmuştur.--------------------------------------------------------------------------------
7- Aşağıdakilerden hangisi, Sümerlerle ilgili olarak doğru bir bilgi değildir?
A) Yazıyı bulmuş ve kullanmışlardır.
B) Yerleşik bir toplumun ilk kurumlarını meydana getirip, geliştirmişlerdir.
C) İlk devlet ve hukuk düzenini kuran kavim olmuştur.
D) Hükümdarlar şiddetli ve acımasızdırlar.
E) Tarihin ilk parlamentosunu kurmuşlardır.

Doğru Cevap
Açıklama : Hükümdarları şiddetli acımasız, mutlak hükmeden krallar değildirler. Bu yüzden, çok ileri bir gelişme sayılan yola giderek, tarihin ilk parlamentosunu kurmuşlardır.--------------------------------------------------------------------------------
8- Aşağıdakilerden hangisi, Mısırlıların özelliklerinden biri değildir?
A) Geniş bir alana yayılan tam merkezci bir devletin kurucularıdır.
B) Modern bürokrasinin temellerini atmışladır.
C) Aile hayatında kadın-erkek eşitliği vardır.
D) Yazılı hukuk geleneği, adaletin yüceliği kavramı önemli değerleridir.
E) Toplumda erkeğin mutlak egemenliği vardır.

Doğru Cevap:E
Açıklama : Eski Mısır'da kadınlar pek çok alanda erkeklere denk sayılmıştır. Aile hayatında dahi kadın ve erkek arasında eşitlik vardır.--------------------------------------------------------------------------------
9- Fransız ihtilalini hazırlayan akımın en kapsamlı parçalarından birisi, aşağıdaki düşünürlerden hangisinin devlet felsefesidir?
A) Voltaire
B) Rousseau
C) Locke
D) Montesquieu
E) Grotius

Doğru Cevap
Açıklama : Montesquieu, devletin ana işlevleri arasındaki ilişkileri, siyasal özgürlükleri ve eşitlik sorununu bilimsel bir içerikle araştırıp bugüne kadar gelen ilkelere ulaşmıştır. Bu bakımdan onun devlet felsefesi Fransız ihtilalini hazırlayan akımın en kapsamlı parçalarındandır.--------------------------------------------------------------------------------
10- Aşağıdakilerden hangisi, Rousseau'nun İnsan Hakları düşüncesine ilişkin savunduğu görüşlerden biri değildir?
A) Özgür ve eşit kişilerden oluşan halk egemenliğin kaynağıdır.
B) Toplum sözleşmesi kuramına eğilim göstermiştir.
C) Toplumsallaşma olmadan önce bir doğal durum vardır.
D) Doğal durumda insanlar mutludur.
E) Güçler ayrımı ilkesini savunmuştur.

Doğru Cevap:E
Açıklama : Rousseau egemenliği kesinlikle bölünmez kabul ederek güçler birliği ilkesini savunmuştur.--------------------------------------------------------------------------------
11- Aşağıdakilerden hangisi, İnsan ve Yurttaş Hakları Demeci bildirisinin içerdiği hükümlerden biri değildir?
A) Bütün insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğarlar.
B) Devletin amacı ülkenin gelişmesini sağlamaktır.
C) Devlet otoritesinin kaynağı halktır.
D) Yasaya uymayan suç ve ceza olamaz.
E) Mülkiyet ayrı ve kutsal bir haktır.

Doğru Cevap:B
Açıklama : Bildiriye göre, devletin amacı özgürlükleri ve hakları korumaktır.--------------------------------------------------------------------------------
12- Aşağıdakilerden hangisi, hukuk düzenine işleme yeteneği veren güçtür?
A) İnsan Özgürlükleri
B) Devletlerarası Hukuk
C) İdeoloji
D) Toplumsal güçler
E) Kamu özgürlükleri

Doğru Cevap:C
Açıklama : Hukuk düzenine işleme yeteneği veren güç, o devletin kurulmasına yol açan düşünceler demeti, yani ideolojisidir.--------------------------------------------------------------------------------
13- Aşağıdakilerden hangisi anayasada düzenlenen esas konulardan biri değildir?
A) Devletin temel yapısı
B) Devletin kuruluşu
C) Siyasal rejim
D) Kişilerin meslek grupları
E) Bireylerin sahip olduğu haklar

Doğru Cevap
Açıklama : Kişilerin meslek grupları anayasada düzenlenen esas konulardan biri değildir.--------------------------------------------------------------------------------
14- Kendinden önce beliren materyalist felsefeyi işleyerek, sosyalizmi, yalnız üretim ilişkileri üzerinde sınırlı tutmayıp bir genel dünya görüşü, bütünsel bir düşünce biçimi haline getiren sosyalizmin gerçek kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Robert Owen
B) Vu-Ti
C) Saint-Simon
D) Louis Blanc
E) Karl Marx

Doğru Cevap:E
Açıklama : Kendinden önce beliren materyalist felsefeyi işleyerek, sosyalizmi yalnız üretim ilişkileri üzerinde sınırlı tutmayıp bir genel dünya görüşü, bütünsel bir düşünce biçimi haline getiren sosyalizmin gerçek kurucusu Karl Marx'tır.--------------------------------------------------------------------------------
15- Bireyci özgürlük anlayışını reddettiği ve kollektif mülkiyete geçişte çok radikal yollar önerdiği halde, Liberal İnsan Hakları ve Özgürlük anlayışının olumlu bir yönde gelişmesini sağlayan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasal İslam
B) Sosyal Devlet
C) Sosyalist Felsefe
D) Liberalist Felsefe
E) Kolektivist Felsefe

Doğru Cevap:C
Açıklama : Bireyci özgürlük anlayışını reddettiği ve kollektif mülkiyete geçişte çok radikal yollar önerdiği halde Liberal İnsan Hakları ve özgürlük anlayışının olumlu bir yönde gelişmesini sağlayan düşünce akımı sosyalist felsefedir.--------------------------------------------------------------------------------
16- Aşağıdakilerden hangisi, ABD Başkanı Wilson'un ilan ettiği ilkelerden birisi değildir?
A) Yenen devletler, yenilenlerden savaş tazminatı almayacaklar
B) Devletler arasında gizli diplomasi yasaklanacak
C) Uluslararası bir örgüt kurularak anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek
D) Azınlıklar korunacak
E) Devletlere maddi destek sağlanacak

Doğru Cevap:E
Açıklama : Wilson'un ilkeleri arasında, devletlere maddi destek sağlamak yoktur. İlkelerin amacı, gelecekte insanlığın böylesine kanlı bir felakete uğramaması için gereken uluslararası önlemlerin alınmasıdır.--------------------------------------------------------------------------------
17- Aşağıdakilerden hangisi, 1919'da yenen devletlerin oluşturduğu Milletler Cemiyeti'nin kurulma amaçlarından biri değildir?
A) Uluslar arasında işbirliğini geliştirmek
B) Gizli uluslararası ilişkiler sürdürmek
C) Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak
D) Savaşa başvurmamak konusunda birtakım yükümlülükler kabul etmek
E) Onurlu uluslararası ilişkiler sürdürmek

Doğru Cevap:B
Açıklama : Milletler Cemiyeti'nin kuruluş belgesinde belirtilen amacı gizlilikten uzak, adaletli ve onurlu uluslararası ilişkiler sürdürmektir.--------------------------------------------------------------------------------
18- Uluslar Kurumu'nun İnsan Hakları konusundaki tek somut adımı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadın - erkek eşitliği
B) Ayrımcılık yasağı
C) Köleliğin yasaklanması
D) Azınlıkların korunması
E) Uluslararası barışın korunması

Doğru Cevap:C
Açıklama : Uluslar Kurumu'nun İnsan Hakları konusundaki tek somut adımı, Köleliğe Karşı Sözleşme'yi kabul ettirebilmesidir. 25 Eylül 1926'da imzalanan sözleşmeyle kölelik statüsü bütünüyle yasaklanmıştır.--------------------------------------------------------------------------------
19- Aşağıdakilerden hangisi, Faşizm ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Bireysel, siyasal ve sosyal özgürlükler, İnsan Haklarını devlet adına yurttaşlarından esirger.
B) Aşırı milliyetçi ve demokrasiyi inkar eden bir rejimdir.
C) İnsan Hak ve Özgürlüklerini inkar eden totaliter bir sistemdir.
D) Her zaman bireyden yanadır.
E) Faşizm'e göre devlet, bireylerin bir araya gelip ihtiyaçlarını gidermesi için oluşan bir tüzel kişidir.

Doğru Cevap
Açıklama : Faşizm, demokrasinin temeli olan halk iradesini bir yana itmiş devleti insanın evrensel iradesi olarak kabul etmiştir. Devlet, bireylerin bir araya gelip ihtiyaçlarını gidermesi için oluşan bir tüzel kişidir. İnsan iradesi devlet olunca, kişi devletin içinde erimiş ve faşizm hiçbir zaman bireyden yana olmamıştır.--------------------------------------------------------------------------------
20- Aşağıdakilerden hangisi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde bahsedilen bir konu değildir?
A) İnsanlar doğuştan eşittirler.
B) Irk, cinsiyet, dil ayrımı yapılmadan hak ve özgürlüklerden herkes yararlanacaktır.
C) Kişinin beden ve düşüncelerine dokunulamaz.
D) İnsanlar haklarından vazgeçmekte özgürdürler.
E) Özgürlüklere dokunulmaz.

Doğru Cevap
Açıklama : İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde insanlar haklarından vazgeçmekte özgürdürler ifadesi yer almamaktadır.--------------------------------------------------------------------------------
21- Aşağıdakilerden hangisi, yaşama hakkıyla ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Yaşamak, herkesin hakkıdır.
B) Kişilik, sağ olarak doğma anı ile başlar.
C) İnsan bedeni içinde her türlü dış korkudan uzak olarak yaşayabilme hakkına sahiptir.
D) Devlet, kişinin yaşama hakkını gözetmelidir.
E) Bir insanın bedenini yaşatma hakkına sahip olması, onun fizik varlığına bağlıdır.

Doğru Cevap
Açıklama : Kişi, kendi yaşama hakkını gözetmelidir. Yani insanın yaşama hakkına son verme özgürlüğü yoktur.--------------------------------------------------------------------------------
22- Aşağıdakilerden hangisi, gerçek bir demokraside, yasalar yapılırken, yahut yapıldıktan sonra uygulanırken, anayasanın koyduğu esasların çizdiği çerçevede kalınıp kalınmadığının denetlenme yollarından biri değildir?
A) Gerçek çoğulcu demokrasilerde yurttaşların çalışmaları
B) Bağımsız yargının hukuksal denetimi
C) Uluslararası denetim
D) Gerçek çoğulcu demokrasilerde baskı gruplarının çalışmaları
E) Ordunun parlamentoya görüş bildirmesi

Doğru Cevap:E
Açıklama : Ordunun parlamentoya görüş bildirmesi gerçek bir demokraside, yasalar yapılırken, yahut yapıldıktan sonra uygulanırken, anayasanın koyduğu esasların çizdiği çerçevede kalınıp kalınmadığının denetlenme yollarından biri değildir.--------------------------------------------------------------------------------
23- Siyaset yaşayışının bütün kademelerine hem düşünsel hem de eylemsel olarak girme imkanı veren özgürlük, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşama Hakkı
B) Sosyal Haklar
C) Düşünce Özgürlüğü
D) Siyasal Katılma
E) Siyasal Haklar

Doğru Cevap
Açıklama : Siyasal katılma, siyaset yaşayışının bütün kademelerine hem düşünsel hem de eylemsel olarak girme imkanı veren özgürlüktür.--------------------------------------------------------------------------------
24- Aşağıdakilerden hangisi, yurttaşın özgürlüklerinin sahibi olması ve onları kullanırken ve kullandıktan sonra herhangi bir sakıncalı durumun doğmaması anlamına gelmektedir?
A) Kamu özgürlüklerinin yükümlülüğü
B) Kamu özgürlüklerinin kullanılması hakkı
C) Yaşam hakkının kullanılması
D) Özgürlüklerin kullanılması hakkı
E) Kamu özgürlüklerinin güvence altına alınması

Doğru Cevap:E
Açıklama : Yurttaşın özgürlüklerinin sahibi olması ve onları kullanırken ve kullandıktan sonra herhangi bir sakıncalı durumun doğmaması, kamu özgürlüklerinin güvence altına alınması anlamına gelmektedir.--------------------------------------------------------------------------------
25- Aşağıdakilerden hangisi, hiçbir biçimde önlenemeyen en mutlak özgürlüktür?
A) Düşünce Özgürlüğü
B) Siyasal Özgürlükler
C) Çalışma Özgürlüğü
D) Kamu Özgürlükleri
E) Mülkiyet Özgürlüğü

Doğru Cevap:A
Açıklama : Düşünce özgürlüğü hiçbir biçimde önlenemeyen en mutlak özgürlüktür.--------------------------------------------------------------------------------
26- Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk toplumunun özelliklerinden biri değildir?
A) Göçebelik ölçülerini çok aşan, ileri ve gelişmiş bir yapıya sahiptir.
B) Kadın-erkek eşitliği vardır.
C) Din özgürlüğü vardır.
D) Soyluluk kurumu yoktur.
E) Kölelik çok yaygındır.

Doğru Cevap:E
Açıklama : Yarı göçebe Türkler tam yerleşik hayata geçmeden önce, sürdürdükleri çok hareketli yaşama biçimleri kölelik kurumunun gelişmesini engellemiştir. Uygurlarla yerleşik hayata geçilince kölelik, ekonomik koşulların çizdiği ortamda çağdaş yerini almış ve kurumlaşmıştır.--------------------------------------------------------------------------------
27- Aşağıdakilerden hangisi, Türk İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri tarihinde, yasalar karşısında mutlak eşitliği getirmesi açısından son derece önemli bir belgedir?
A) Islahat Fermanı
B) Tanzimat Fermanı
C) I. Meşrutiyet
D) II. Meşrutiyet
E) 1921 Anayasası

Doğru Cevap:A
Açıklama : Islahat Fermanı, Türk İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri tarihinde, yasalar karşısında mutlak eşitliği getirmesi açısından son derece önemli bir belgedir.--------------------------------------------------------------------------------
28- Anayasa kavramının önemini kavramış, yurttaşın hükümdarla birlikte egemenliğe ortak olması görüşünü benimseyen kimselere verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milliyetçiler
B) Yeni Osmanlılar
C) Anayasacılar
D) Ayanlar
E) Ordu

Doğru Cevap:B
Açıklama : Yeni Osmanlılar, anayasa kavramının önemini anlamış ve yurttaşın hükümdarla birlikte egemenliğe ortak olması görüşünü savunmuşlardır.--------------------------------------------------------------------------------
29- Aşağıdakilerden hangisi, Kanun-i Esasi ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Anayasayı yapan güç, halkın iradesidir.
B) Ünlü devlet adamı Mithat Paşa'nın başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
C) Belçika ve Prusya Anayasası modellerinden esinlenilmiştir.
D) İlk kez Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuksal durumu belgelenmiştir.
E) Anayasa doğrudan doğruya padişahça ulusa verilmiştir.

Doğru Cevap:A
Açıklama : Kanun-i Esasi'ye göre anayasayı yapan güç padişahın iradesidir. Halkın iradesi değildir.--------------------------------------------------------------------------------
30- Aşağıdakilerden hangisi, Kanun-i Esasi'de kanunun tayin ettiği durumları, özgürlük ve hak ihlali saymayan ana görüşü altında tanınan, temel hak ve özgürlüklerden biri değildir?
A) Kişi Özgürlüğü
B) Din ve Vicdan Özgürlüğü
C) Eğitim Özgürlüğü
D) Mülkiyet Hakkı
E) Çalışma Hakkı

Doğru Cevap:E
Açıklama : Kanun-i Esasi'de kanunun tayin ettiği durumları özgürlük ve hak ihlali saymayan ana görüşü altında tanınan temel haklar ve özgürlükler arasında çalışma hakkı yer almaz.
yardesa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5 .
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.