Açıköğretim Bölümü Dersleri


Açıköğretim İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Dersleri

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf
Genel Matematik Muhasebe Uygulamaları Türk Vergi Sistemi İktisadi Kalkınma ve Büyüme
Genel Muhasebe İktisat Teorisi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Maliye Politikası
İktisada Giriş Yönetim ve Organizasyon Yabancı Dil (İngilizce) Vergi Hukuku
Genel İşletme İstatistik Uluslararası İktisat Türkiye Ekonomisi
Hukuka Giriş Ticaret Hukuku Para Teorisi ve Politikası İktisat Tarihi
Davranış Bilimlerine Giriş Kamu Maliyesi İdare Hukuku Türk Dili
Temel Bilgi Teknolojileri Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Devlet Bütçesi Finansal Ekonomi


Açıköğretim İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Dersleri

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf
Genel Matematik Muhasebe Uygulamaları Anayasa Hukuku Yerel Yönetimler
Genel Muhasebe İktisat Teorisi Türk Siyasal Hayatı Maliye Politikası
İktisada Giriş Yönetim ve Organizasyon Yabancı Dil (İngilizce) Siyaset Bilimi
Genel İşletme İstatistik Türk Vergi Sistemi Türkiye Ekonomisi
Hukuka Giriş Ticaret Hukuku Devlet Bütçesi Örgütsel Davranış
Davranış Bilimlerine Giriş Kamu Maliyesi İdare Hukuku Türk Dili
Temel Bilgi Teknolojileri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Sosyal Politika İnsan Kaynakları Yönetimi


Açıköğretim İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Dersleri

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf
Genel Matematik Muhasebe Uygulamaları Türk Vergi Sistemi Yerel Yönetimler
Genel Muhasebe İktisat Teorisi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Maliye Politikası
İktisada Giriş Yönetim ve Organizasyon Yabancı Dil (İngilizce) Vergi Hukuku
Genel İşletme İstatistik Kamu Ekonomisi Türkiye Ekonomisi
Hukuka Giriş Ticaret Hukuku Para Teorisi ve Politikası Uluslararası Mali İlişkiler
Davranış Bilimlerine Giriş Kamu Maliyesi İdare Hukuku Türk Dili
Temel Bilgi Teknolojileri Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Devlet Bütçesi Finansal Ekonomi


Açıköğretim İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Dersleri

1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf
Genel Matematik Muhasebe Uygulamaları Finansal Yönetim Türkiye Ekonomisi
Genel Muhasebe İktisat Teorisi Sosyal Güvenlik Hukuku İnsan Kaynakları Yönetimi
İktisada Giriş Yönetim ve Organizasyon Yabancı Dil (İngilizce) Örgütsel Davranış
Genel İşletme İstatistik Çalışma Ekonomisi Türk Dili
Hukuka Giriş Ticaret Hukuku İş Hukuku Uluslararası Çalışma Normları
Davranış Bilimlerine Giriş Kamu Maliyesi İdare Hukuku İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Temel Bilgi Teknolojileri Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Sosyal Politika Endüstri İlişkileri

Açıköğretim İlahiyat Fakültesi Bölümü Dersleri

1.Açıköğretim İlahiyat 1.Sınıf

Temel Bilgi Teknolojileri
İslam Dininin Temel Kaynakları 
İslam Dini Esasları
İlk Dönem İslam Tarihi
Arapça I
Din Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
 
2.Açıköğretim İlahiyat 2.Sınıf
 
Türk Dili
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Arapça II
Ana Konularıyla Kuran  
İslam Düşünce Tarihi
Türk Medeniyeti Tarihi
Dinler Tarihi
Dine Yeni Yaklaşımlar

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinde aşağıdaki programlar açılmıştır.

İktisat Fakültesi (Lisans)
Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi (Lisans)
Konaklama İşletmeciliği
Açıköğretim Fakültesi (Lisans)
Felsefe
Sosyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)
Menkul Kiymetler ve Sermaye Piyasası
İşletme Yönetimi
Spor Yönetimi
Adalet
Fotoğrafcılık ve Kameramanlık
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Kültürel Miras ve Turizm
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Lojistik
Medya ve İletişim
Radyo ve Televizyon Programcılığı

"Konaklama İşletmeciliği Lisans Programı" ve "Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programı" programlarında staj zorunluluğu bulunmaktadır.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ


ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI
Programın amacı, çağdaş ve evrensel değerler ışığında, yargı örgütünde temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü gereksinimini karşılayabilecek kuramsal bilgi altyapısı olan, bu bilgiyi kullanabilen ve teknolojiyi izleyebilen öğrenciler yetiştirmektir.
Hakim ve savcılara yardımcı eleman sağlama ile birlikte ceza ve infaz kurumlarında ve adalet hizmetleri bünyesinde kamu ve özel sektörde çalışan veya çalışmak isteyen personelin uzaktan öğretim yoluyla eğitimi ve bilgi gereksinimlerini gidermek amaçlanmaktadır.

1. yıl
ANAYASA HUKUKU
HUKUKA GİRİŞ
HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
MEDENİ USUL HUKUKU
YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
KALEM MEVZUATI
YABANCI DİL
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl
İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
İNFAZ HUKUKU
İCRA İFLAS HUKUKU
MEMUR HUKUKU
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİFOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK ÖNLİSANS PROGRAMI
Programın amacı, gelişen fotoğrafçılık sektörüne fotoğrafın temel teknik bilgileriyle donanmış, sayısal teknolojileri ve bunların süreçlerini bilen elemanları yetiştirmektir. Fotoğrafçılığı bir çalışma alanı olarak düşünenler ve halen bu sektörde çalışanlar için uygundur.

1. yıl
UYGARLIK TARİHİ
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
İLETİŞİM BİLGİSİ
GÖRSEL ESTETİK
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK
FOTOĞRAF VE HAREKETLİ GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YABANCI DİL

2. yıl
SAYISAL FOTOĞRAFA GİRİŞ
SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME TEKNİKLERİ
SAYISAL FOTOĞRAF BASKI TEKNİKLERİ
KAMERA TEKNİĞİNE GİRİŞ
FİLM VE VİDEO YAPIMI
FOTOĞRAFIN VE KAMERANIN KULLANIM ALANLARI
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
İŞLETME YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI
Programın amacı, girişimcilik potansiyeli olan bireylerin girişimcilik ruhlarını açığa çıkarmak, bu alandaki öğrenilebilir davranışları kazandırmak, özellikle genç ve kadın girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlamak, iş bulabilmek yanında iş kurabilmeyi de seçenek olarak sunmak, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında sosyal girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu öne çıkarmak ve bu konuda da beceri ve davranış kazandırmaktır.

1. yıl
GENEL İŞLETME
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
İKTİSADA GİRİŞ
İLETİŞİM BİLGİSİ
HUKUKA GİRİŞ
PAZARLAMA YÖNETİMİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YABANCI DİL

2. yıl
GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA
İŞ PLANI
PROJE ANALİZİ VE DEĞERLEME
GİRİŞİM FİNANSMANI
ELEKTRONİK TİCARET
YENİLİK YÖNETİMİ
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM ÖNLİSANS PROGRAMI
Programın amacı; Türkiyenin arkeolojik varlıklarının, kültürel miras ve sanat birikiminin özenle korunması, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılarak turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi ve bu yolla sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunacak ve Turizm sektöründe fark yaratabilecek elemanlar yetiştirmektir.
Günümüzde turizm sektöründeki gelişmeler, bu alanı popüler hale getirmiştir. Bununla birlikte bu alanda faaliyet göstermesine karşın akademik eğitim almamış çok sayıda çalışan bulunmaktadır. Kültürel miras alanlarının dikkatle incelenmesine ve tanıtılmasında eğitimli personele duyulan gereksinim karşılanacaktır.
Program, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve Kültürel Miras ve Turizm konusuna ilgi duyanlara da gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır.

1. yıl
GENEL İŞLETME
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
İKTİSADA GİRİŞ
HUKUKA GİRİŞ
İLETİŞİM BİLGİSİ
UYGARLIK TARİHİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YABANCI DİL

2. yıl
GENEL TURİZM BİLGİSİ
TURİZM COĞRAFYASI
ANTROPOLOJİ
ANADOLU ARKEOLOJİSİ
KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
Uluslararası standartlarda yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin biletlerini düzenleyebilen, yolcu için en uygun parkuru belirleyebilen, ücretlendirme yapabilen, insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi güçlü, İngilizce bilgisini aktif olarak kullanabilen ve bütün bu özellikleri IATA (International Air Transport Association) şartlarına uygun bir şekilde, uygulayabilen profesyonel bilet satış uzmanına ihtiyaç vardır. Bu gerçekten hareketle, programın amacı, turizm sektörüne sayılan bu özelliklere sahip tam donanımlı uluslararası standartlarda bilgiyle donanmış elemanlar yetiştirmektir.
Program, uzaktan öğretim yoluyla bu kişilere ulaşarak bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve tur operatörlüğü ve bilet satış konusuna ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır.

1. yıl
GENEL MUHASEBE
GENEL İŞLETME
İKTİSADA GİRİŞ
HUKUKA GİRİŞ
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
UYGARLIK TARİHİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YABANCI DİL

2. yıl
GENEL TURİZM BİLGİSİ
SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
TURİZM ULAŞTIRMASI
TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
BİLET SATIŞ
TURİZM COĞRAFYASI
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
LOJİSTİK ÖNLİSANS PROGRAMI
Lojistik Önlisans Programı, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik ilkelere saygılı, elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

1. yıl
GENEL İŞLETME
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
İKTİSADA GİRİŞ
GENEL MATEMETİK
GENEL MUHASEBE
HUKUKA GİRİŞ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YABANCI DİL

2. yıl
LOJİSTİK YÖNETİMİ VE UYGULAMA
ULAŞTIRMA HUKUKU
LOJİSTİK İLKELERİ
LOJİSTİKTE TEKNOLOJİ KULLANIMI
DEPO VE ENVANTER YÖNETİMİ
ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
SPOR YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI
Spor yönetimi bir uzaktan eğitim ve ön lisans programıdır. Spor yönetimi programı işletme yönetimi ile ilgili kavram ve yaklaşımları kapsayan bir interdisipliner bir alan olup, aynı zamanda spor yönetimi, spor pazarlaması ve spor ekonomisi gibi alanları kapsamaktadır. Bu programın amacı öğrencilere organizasyonlarda rekabet avantajı kazandırmak için geniş bir perspektifte kuramsal ve uygulamalı konuları sunar ve potansiyel orta kademe spor yöneticilerini ya da çalışanlarını yetiştirir. Bu program yönetim süreci, sponsorluk yönetimi, spor pazarlaması, insan kaynakları, etkinlik yönetimi ve finans gibi konularda mesleki becerilere sahip öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Spor yönetimi ön lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar özel ve kamu sektöründe çalışma fırsatı elde eder. Bu programın mezunları spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir.

1. yıl
GENEL İŞLETME
SPOR TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ VE SAHA MALZEME BİLGİSİ
İKTİSADA GİRİŞ
SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
İLETİŞİM BİLGİSİ
GENEL MUHASEBE
YABANCI DİL
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl
SPOR PAZARLAMASI
SPOR FİNANSMANI
SPORDA SPONSORLUK
ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
MEDYA VE İLETİŞİM ÖNLİSANS PROGRAMI
Medya ve İletişim Programının genel amacı, öncelikle yerel medya sektöründe; iletişim becerilerine sahip doğru ve etkili iletişim kurabilen, halka doğru ve dürüst haber ileten, gazeteciliğin temel ilkelerine ve etik kurallarına uyan, etkin hizmet verebilecek yerel medya çalışanı yetiştirmektir.

1. yıl
GENEL İŞLETME
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
İKTİSADA GİRİŞ
HUKUKA GİRİŞ
İLETİŞİM BİLGİSİ
HABERCİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YABANCI DİL

2. yıl
İLETİŞİM HUKUKU
İLETİŞİM ORTAMLARI TASARIMI
HABER YAZMA TEKNİKLERİ
RADYO‐TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIMI
BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI
MEDYADA ÇALIŞMA HAYATI
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
RADYO-TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI
Radyo-Televizyon Programcılığı Önlisans Programı, öğrencilere radyo-televizyon haberciliği ve yayıncılığı formasyonunu kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Programda radyo-televizyon yayıncılığından haberciliğine, radyo-televizyon tekniğine ve yasal konulardan yeni iletişim teknolojilerinin yayıncılıkta yarattığı değişimlere kadar geniş bir yelpazede dersler sunmayı amaçlamaktadır.

1. yıl
GENEL İŞLETME
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
İKTİSADA GİRİŞ
HUKUKA GİRİŞ
İLETİŞİM BİLGİSİ
HABERCİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YABANCI DİL

2. yıl
RADYO‐TELEVİZYON HABERCİLİĞİ
HABER SUNUM TEKNİKLERİ
RADYO‐TELEVİZYON TEKNİĞİ
RADYO‐TELEVİZYON YAYINCILIĞI
RADYO‐TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIMI
İLETİŞİM HUKUKU
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASALARI ÖNLİSANS PROGRAMI
Sermaye piyasaları hızlı değişim göstermektedir. Bu alanda çalışacakların; sermaye piyasasının yapısı, sermaye piyasasının araçları ve finansal kurumların artan önemi konusunda sağlam bir bilgiye ihtiyaçları vardır. Bu programın amacı, finansal aracı kurumlarda veya organize menkul kıymet borsalarında çalışabilmeye yönelik özgüven düzeyini sağlayacak sermaye piyasaları ve menkul kıymetler bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasaları programında öğrencilerin; sermaye piyasaları ve menkul kıymetlerin matematiksel, yönetimsel, hukuki ve ekonomik yönlerine, finansal kurumların işlevlerine ve günümüz küresel piyasalarıyla ilgili güncel konulara ilişkin bilgi düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.


1. yıl
GENEL MUHASEBE
GENEL İŞLETME
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
İKTİSADA GİRİŞ
GENEL MATEMATİK
HUKUKA GİRİŞ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YABANCI DİL

2. yıl
İŞLETME FİNANSI
FİNANS MATEMATİĞİ
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
MENKUL KIYMET YATIRIMLARI VE ANALİZİ
MAKRO İKTİSAT TEORİSİ
FİNANSAL KURUMLAR
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLK. İNK. TARİHİ
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI ÖNLİSANS PROGRAMI

Hızla gelişen sanayisi ve artan nüfusuyla orantılı olarak ülkemizin elektrik enerjisine olan gereksinimi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki enerji kaynaklarının kısıtlı olması ise gerekli ihtiyacı karşılama konusunda dışa bağımlılığımızı ortaya çıkarmaktadır. İşte bu nedenlerle, üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde elektrik enerjisinin verimli ve tasarruflu bir şekilde harcanmasına dikkat edilmelidir. Bu durumda ülkemizin elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, iletimi ve verimli bir şekilde kullanımı aşamalarında hizmet verecek olan iyi yetişmiş ara eleman gücüne gereksinimi gün geçtikçe artmaktadır.
Bu program elektriğin üretiminden tüketimine kadar geçen her alanda, EİE, TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ gibi kamu kurumlarında, elektrik enerjisinin dağıtım ve pazarlamasından sorumlu tüm kuruluşlarda ve elektrik enerjisini kullanan tüm sanayi kuruluşlarında görev alabilecek ara eleman gereksinimini karşılamak üzere 2009- 2010 yılından başlamak üzere uzaktan öğrenim sisteminde öğrenci almaya başlamıştır. Bu programdan mezun olanların Enerji Yöneticisi çalıştırma zorunluluğu olan işletmelerde, bu kişilere yardımcı eleman olarak da istihdam edilmeleri mümkündür.

1. yıl
GENEL MATEMATİK
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
GELENEKSEL ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI
GENEL İŞLETME
İKTİSADA GİRİŞ
HUKUKA GİRİŞ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YABANCI DİL

2. yıl
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE KULLANIMI
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
ENERJİ TASARRUFU VE ÇEVRE
YÖNETİM ORGANİZASYON
ENERJİ EKONOMİSİ
ENERJİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
SOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMI

Bu program, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere sosyoloji eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu program uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Dört yıllık lisans eğitimi süresince sosyoloji eğitimi alan öğrenciler uzman sosyologlar olarak mezun olacaklardır. Uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrenciler yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilecek ve temel sosyal problemleri çözümleyebilecektir. Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.
Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji lisans programını bitiren öğrenciler, sosyoloji ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Mezun öğrenciler başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışabilir.

1. yıl
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
TÜRK SİYASAL HAYATI
İKTİSADA GİRİŞ
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
SOSYAL POLİTİKA
SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl
İSTATİSTİK
SOSYOLOJİ TARİHİ
TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI
SİYASET BİLİMİ
ANTROPOLOJİ
FELSEFE
SOSYAL PSİKOLOJİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
EKONOMİ, ENDÜSTRİ VE TOPLUM
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK
AİLE SOSYOLOJİSİ
KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
YABANCI DİL

4. yıl
KENT SOSYOLOJİSİ
YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE KÜRESELLEŞME
TÜRKİYEDE SOSYOLOJİ
DİN SOSYOLOJİSİ
MEDYA SOSYOLOJİSİ
HUKUK VE SUÇ SOSYOLOJİSİ
TÜRK DİLİ
FELSEFE LİSANS PROGRAMI

Felsefe Lisans Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 2009 yılında açılan bir programdır. Felsefe Lisans Programı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile öğrenci kabul etmektedir. Program, felsefeye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere felsefe eğitimini alma olanağı sağlamaktadır.
Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 4 yıldır. Uzaktan Eğitim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler, felsefe ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, kamu ve özel sektörde düşünsel yaratıcılığa dayalı işlerde başarılı olabilirler.
Bu programda çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek, kavramsal ve akılcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programda felsefi mirası tanıtan derslerin yanı sıra temel felsefi sorunsalların ele alındığı ve eleştirel düşünmenin amaçlandığı dersler bulunmaktadır.
Felsefe Lisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Uzaktan öğretim sistemi ile alınan derslerin kitapları uzaktan öğretim sisteminin bir gereği olarak kendi kendine öğrenme ilkelerine göre ve konularında uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz için ayrıca derslerle ilgili televizyon programları hazırlanmakta ve internet üzerinden destek hizmeti verilmektedir.

1. yıl
SEMBOLİK MANTIK
İLKÇAĞ FELSEFESİ
UYGARLIK TARİHİ
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl
METAFİZİK
EPİSTEMOLOJİ
ORTAÇAĞ FELSEFESİ
TOPLUM VE İLETİŞİM
YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ
ANTROPOLOJİ
FELSEFE
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl
BİLİM FELSEFESİ
ETİK
MODERN FELSEFE
ZİHİN FELSEFESİ
MANTIĞIN GELİŞİMİ
SİYASET FELSEFESİ
YABANCI DİL

4. yıl
FELSEFİ YÖNTEM
DİL FELSEFESİ
ÇAĞDAŞ FELSEFE
TÜRKİYEDE FELSEFENİN GELİŞİMİ
TARİH FELSEFESİ
SANAT FELSEFESİ
TÜRK DİLİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI
Programın amacı, Türk dilinin tarihî dönemlerinden günümüze kadarki bir süreç içinde meydana gelen yazılı ve sözlü metinleri okuyup anlayabilecek, bu metinler üzerinde fonetik, morfolojik, sentaktik, semantik ve edebî incelemeler yapabilecek uzman elemanlar yetiştirmektir.

1. yıl
TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES VE BİÇİM BİLGİSİ
HALK EDEBİYATINA GİRİŞ
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ
ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ
BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR
YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl
ORHON VE UYGUR TÜRKÇESİ
TÜRKİYE TÜRKÇESİ CÜMLE BİLGİSİ
XI‐XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ
HALK HİKÂYELERİ VE MASALLAR
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl
XI‐XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
XVI‐XVII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
SERVET‐İ FÜNUN VE MİLLÎ EDEBİYAT
ELEŞTİRİ TARİHİ VE KURAMLARI
GENEL DİLBİLİM
TÜRK HALK ŞİİRİ
YABANCI DİL

4. yıl
XVI‐XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ
XVIII‐XIX. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI
CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRİ
CUMHURİYET DÖNEMİ NESRİ
ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ
ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI
TÜRK DİLİİKTİSAT FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI


Bu program bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorunları analiz etmektedir. Bölümün amacı, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilere diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev alabilmek için gerekli donanımı sağlayabilecek bir öğretim programı sunulmaktadır.

1. yıl
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
İKTİSADA GİRİŞ
GENEL MATEMATİK
UYGARLIK TARİHİ
HUKUKA GİRİŞ
TÜRK SİYASAL HAYATI
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl
SİYASİ TARİH
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ
İSTATİSTİK
SİYASET BİLİMİ
TÜRKİYE EKONOMİSİ
KAMU YÖNETİMİ
TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl
ULUSLARARASI İKTİSAT
İDARE HUKUKU
ANAYASA HUKUKU
KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER
GÜVENLİK VE STRATEJİ
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
YABANCI DİL

4. yıl
TÜRK DIŞ POLİTİKASI
ULUSLARARASI HUKUK
KÜRESELLEŞME VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI
AVRUPA BİRLİĞİ
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ
TÜRK DİLİİŞLETME FAKÜLTESİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ LİSANS PROGRAMI


Bölüm, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da vermektedir.
Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

1. yıl
GENEL MUHASEBE
GENEL İŞLETME
DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
İKTİSADA GİRİŞ
GENEL MATEMATİK
HUKUKA GİRİŞ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

2. yıl
GENEL TURİZM BİLGİSİ
SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ
KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
OTEL İŞLETMELERİNDE KONAKLAMA HİZMETLERİ
OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ
YİYECEK‐İÇECEK HİZMETLERİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

3. yıl
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
TURİZM EKONOMİSİ
FİNANSAL YÖNETİM
PAZARLAMA YÖNETİMİ
OTEL YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
YABANCI DİL

4. yıl
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ
HİZMET TASARIMI
STRATEJİK YÖNETİM
GİRİŞİMCİLİK
KÜLTÜR VE KENT
TÜRK DİLİCoğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı Duyurusu

 • Bu programda dersler, internet üzerinden yürütülmektedir.
 • Öğrenciler derslerin bir bölümünde belli sayıda ödev teslim etmek zorundadırlar.
 • Bu programda eğitim ve öğretim yıllık ve kredili sisteme göre yapılmaktadır. Bu programlarda Açıköğretim Fakültesi Yıllık Akademik Takvimi uygulanacaktır.
 • Bu programda Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakültelerin Kredili Sisteme Dayalı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır.
 • Programın öğretim giderleri Açıköğretim Fakültesi ‘nin diğer programlarındaki eğitim giderlerinden farklı ve daha yüksektir.
 • Bu programda staj zorunluluğu bulunmaktadır.


COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
Programın amacı, kamu ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri ve veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine hakim; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir.
Yeryüzündeki verinin yaklaşık %80’nin mekansal veri olduğu düşünülürse, bu teknolojiye ilişkin çalışmalar ve üretilen mekansal veriler, planlama, jeoloji, hidroloji, ziraat gibi pek çok alanda çalışmanın birincil veri kaynağını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle planlama, jeoloji, ziraat, ormancılık ağırlıklı çalışmalarda bu teknolojiyi daha yaygın ve etkin olarak kullanılması sonucu, bu bazdaki çalışmaların niteliği yükselebilecektir.
Bu ön lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekansal veri üreten birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

1.yıl
GENEL İŞLETME
İŞLEM TABLOLARI
İŞLETİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ
HARİTA BİLGİSİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ
KURUMSAL İLETİŞİM VE BİRLİKTE ÇALIŞMA
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

2. yıl
UZAKTAN ALGILAMA
VERİTABANI UYGULAMALARI
PLANLAMA VE DENETLEME ARAÇLARI
OFİS UYGULAMALARI GELİŞTİRME
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE ANALİZ VE YORUMLAMA
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
TÜRK DİLİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİAçıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Programları (Eczane Hizmetleri Önlisans Programı - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı - Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı - Kimya Teknolojisi Önlisans Programı - Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı) Duyurusu

 • Bu programlarda dersler, internet üzerinden yürütülmektedir.
 • Öğrenciler derslerin bir bölümünde belli sayıda ödev teslim etmek zorundadırlar.
 • Öğrenciler Laboratuvar uygulamalarını yaz okullarında Eskişehir’de gerçekleştireceklerdir.
 • Bu programlarda eğitim ve öğretim dönemlik ve kredili sisteme göre yapılmaktadır ve Anadolu Üniversitesi Örgün Eğitim Akademik Takvimi uygulanacaktır.
 • Bu programlarda Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır.
 • Programların öğretim giderleri Açıköğretim Fakültesi ‘nin diğer programlarındaki öğretim giderlerinden farklı ve daha yüksektir.
 • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Eczane Hizmetleri programlarında staj zorunluluğu bulunmaktadır.


ECZANE HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
Programın hedefi, ülkemiz insanına hizmet eden eczanelerimizin ve ilaç sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ara elamanları tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek, gerekli bilgi ve donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan elemanlar yetiştirmektir.
Program, uzaktan öğretim sistemiyle hedef kitleye ulaşarak bilgi gereksinimlerini gidermenin yanı sıra, bilimsel koşullarda eğitilmiş bu kitleye ilgili alanda iş olanağı sağlamayı amaçlamaktadır.

1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
GENEL KİMYA ‐ 1
GENEL KİMYA ‐ 2
GENEL İŞLETME ‐ 1
GENEL İŞLETME ‐ 2
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ‐ 1
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ‐ 2
GENEL MİKROBİYOLOJİ ‐ 1
GENEL MİKROBİYOLOJİ ‐ 2
GENEL BİYOLOJİ ‐ 1
GENEL BİYOLOJİ ‐ 2
GENEL BİYOKİMYA ‐ 1
GENEL BİYOKİMYA ‐ 2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 1
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 2
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) – 1
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ‐ 2

3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
ECZANE TEKNİKERLİĞİNE GİRİŞ VE ECZACILIK MEVZUATI
DEONTOLOJİ
PRATİK İLAÇ BİLGİSİ
İLAÇ ŞEKİLLERİ
GENEL PATOLOJİ ‐ 1
GENEL PATOLOJİ ‐ 2
TOKSİKOLOJİ
BESİN GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI
PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE YÖNETİMİ ‐ 1
PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE YÖNETİMİ ‐ 2
KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ YÖNETİMİ ‐ 1
KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ YÖNETİMİ ‐ 2
TÜRK DİLİ ‐ 1
TÜRK DİLİ ‐ 2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 2
Yaz Okulu
PRATİK İLAÇ BİLGİSİ, İLAÇ ŞEKİLLERİ


TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI
Tıbbi laboratuar teknikleri programı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan laboratuar teknikeri yetiştirmek üzere eğitim verir. Tıbbi laboratuar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tıbbi tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında ve tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
GENEL BİYOLOJİ ‐ 1
GENEL BİYOLOJİ ‐ 2
GENEL MİKROBİYOLOJİ‐ 1
GENEL MİKROBİYOLOJİ ‐ 2
GENEL BİYOKİMYA‐ 1
GENEL BİYOKİMYA ‐ 2
HİSTOLOJİ
EMBRİYOLOJİ
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ‐ 1
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ‐ 2
GENEL KİMYA‐ 1
GENEL KİMYA ‐ 2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 1
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 2
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ‐ 1
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ‐ 2

3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GEREÇLERİ ‐ 1
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GEREÇLERİ ‐ 2
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ‐ 1
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ‐ 2
GENEL PATOLOJİ ‐ 1
GENEL PATOLOJİ ‐ 2
TIBBİ PARAZİTOLOJİ ‐ 1
TIBBİ PARAZİTOLOJİ ‐ 2
TIBBİ LABORATUVAR ETİĞİ ‐ 1
TIBBİ LABORATUVAR ETİĞİ ‐ 2
TÜRK DİLİ ‐ 1
TÜRK DİLİ ‐ 2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 2
Yaz Okulu
TIBBİ LABORATUVAR UYGULAMALARI


TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER ÖNLİSANS PROGRAMI
Gıda, ilaç ve kozmetik alnında dünyada ve ülkemizde sentetik bazlı ürünler yerine bitkisel kaynaklı doğal ürünlerin kullanılmasına olan ilgi son yıllarda büyük oranda artış göstermektedir. İnsan sağlığının yanı sıra bitkisel doğal kaynakların da korunmasının ön plana çıkmaya başladığı günümüzde geleneksel bilgilere dayalı uygulamaların yerine, bilimsel bilgiye dayalı olarak doğadan toplanması, tarımı, üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve kullanım yöntemleri konusunda eğitimli insan gücü büyük önem taşımaktadır.
Bu program; Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde ele alarak temel bilgi düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri ünvanını alan bu program mezunları; Tıbbi bitkiler ithal ve ihraç eden firmalar, bitkisel ilaç üreten laboratuvarlar, bu bitkilerin yetiştiriciliği yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan sektörler, tıbbi bitki drogları üreten ve satışı yapan işyerleri, aktarlar, güzellik salonları, bitkisel ilaç yapan ve satan eczaneler, aromaterapi merkezleri, parfümeri ve kozmetik sanayinin yanı sıra Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlar, narkotik bitkiler ve bitkisel kökenli kaçakçılıkla ilgili kriminoloji ve adli tıp laboratuvarları, gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel ürünlerin kontrolleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan herbaryum ve bitki laboratuvarlarında yardımcı teknik personel olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra öğrendikleri bilgilerin ışığı altında bu alanda faaliyet gösteren iş alanları kurabilirler.

1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
GENEL BİYOLOJİ ‐ 1
GENEL BİYOLOJİ ‐ 2
GENEL KİMYA‐ 1
GENEL KİMYA‐ 2
GENEL MİKROBİYOLOJİ‐ 1
GENEL MİKROBİYOLOJİ‐ 2
GENETİK ‐1
GENETİK ‐2
BİTKİ MORFOLOJİSİ ‐1
BİTKİ MORFOLOJİSİ ‐2
EKOLOJİ ‐1
EKOLOJİ ‐2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 1
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 2
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ‐ 1
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ‐ 2

3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
BİTKİ SİSTEMATİĞİ ‐ 1
BİTKİ SİSTEMATİĞİ ‐ 2
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIM ETİĞİ
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIM ALANLARI
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ ‐ 1
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN YETİŞTİRİCİLİĞİ ‐ 2
BİTKİ KİMYASI VE ANALİZ YÖNTEMLERİ ‐ 1
BİTKİ KİMYASI VE ANALİZ YÖNTEMLERİ‐ 2
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KALİTE KONTROLLERİ
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TEMİNİ
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN PAZARLANMASI
TÜRK DİLİ ‐ 1
TÜRK DİLİ‐ 2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ‐ 2
Yaz Okulu
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ UYGULAMALARI


KİMYA TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI
Kimyasal Teknoloji Programı 2009 yılında başlamış olup teorik dersleri uzaktan öğretim ile verilen ve laboratuvar dersleri Kimya Bölümü laboratuvarlarında Yaz Okulunda yürütülen iki yıllık bir programdır. Teorik dersler, uzaktan öğretim formatına göre yazılmış kitaplar ile interaktif danışmanlık, e-ders, e-kitap, e-ödev gibi uzaktan öğretim yöntemleri kullanılarak verilir.
Program, kimya, çevre ve tıbbi alanlardaki analiz, kalite kontrol, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında çalışabilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Kimyanın ve aletli analizin temel konularını laboratuvar teknikleri ve uygulamaları ile vurgulayarak öğreten bir program olarak tasarlanmıştır. Program, genel olarak Kimya Bölümü tarafından yürütülmektedir.

1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
GENEL KİMYA ‐ 1
GENEL KİMYA ‐ 2
GENEL MATEMATİK ‐ 1
GENEL MATEMATİK ‐ 2
KİMYA LABORATUVARI TEKNİKLERİ‐1
KİMYA LABORATUVARI TEKNİKLERİ‐2
ANALİTİK KİMYADA TEMEL BİLGİLER VE ÖN İŞLEMLER
ANALİTİK KİMYADA KLASİK YÖNTEMLER
SİSTEMATİK NİTEL ANALİZ VE GRAVİMETRİK ANALİZ UYGULAMALARI
VOLUMETRİK ANALİZ UYGULAMALARI
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ ‐ 1
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ ‐ 2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 1
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 2
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ‐ 1
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)‐ 2
Yaz Okulu
GENEL KİMYA LABORATUVARI
ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI

3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
ORGANİK KİMYA ‐1
ORGANİK KİMYA ‐ 2
ANORGANİK KİMYA ‐ 1
ANORGANİK KİMYA ‐ 2
FİZİKOKİMYA ‐ 1
FİZİKOKİMYA ‐ 2
KİMYASAL PROSES TEKNOLOJİLERİ
KİMYA ENDÜSTRİLERİ
ALETLİ ANALİZ ‐ 1
ALETLİ ANALİZ ‐ 2
SPEKTROSKOPİ UYGULAMALARI
KROMATOGRAFİ, TERMAL ANALİZ VE ELEKTROKİMYA UYGULAMALARI
TÜRK DİLİ ‐ 1
TÜRK DİLİ ‐ 2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 2
Yaz Okulu
ALETLİ ANALİZ LABORATUVARIGIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI
Programın amacı, Gıda kontrolörü/gıda denetçisine gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin hijyenik kontrol işlemlerinde yardımcı olmak üzere yapılması gereken işleri ve gıda güvenliğini bilen, tüketici sağlığını düşünen, teknik bilgi ve becerilerine sahip ara elemanlar yetiştirmektir.
Program mezunları, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitini, numune alma işlemi ile başlayan ve o partinin istenilen özelliklere uygunluğunu kontrol etmek için yapılan işlemlerin tümünü yapabilecektir.


1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
GENEL BİYOLOJİ ‐ 1
GENEL BİYOLOJİ ‐ 2
GENEL KİMYA ‐ 1
GENEL KİMYA ‐ 2
GENEL MİKROBİYOLOJİ ‐ 1
GENEL MİKROBİYOLOJİ ‐ 2
BİYOİSTATİSTİK ‐ 1
BİYOİSTATİSTİK ‐ 2
GIDA MEVZUATI
GIDA GÜVENLİĞİ
GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ
GIDALARIN MUHAFAZASI
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 1
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 2
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)‐ 1
YABANCI DİL (İNGİLİZCE)‐ 2

3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
MİKROBİYAL GIDA KALİTE KONTROLÜ
FİZİKSEL VE KİMYASAL GIDA KALİTE KONTROLÜ
ET VE ÜRÜNLERİNDE KALİTE
BALIK VE KANATLI ETLERİNDE KALİTE
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
SÜT VE ÜRÜNLERİNDE KALİTE
BAZI ÖZEL GIDALARDA KALİTE
FERMENTE GIDALARDA KALİTE
MEYVE‐SEBZE VE ÜRÜNLERİNDE KALİTE
HUBUBAT VE ÜRÜNLERİNDE KALİTE
TÜRK DİLİ ‐ 1
TÜRK DİLİ ‐ 2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 2
Yaz Okulu
GIDA LABORATUVARI UYGULAMALARI

04 Şubat 2011 20:51
Bu haber 33851 kere görüntülenmiştir.

Diğer Haberler

« Önceki Sayfa

Elit Eğitim Facebook Grubuna ve Google Plusa kayıt olun. Yeni Eklenen videoları önce siz izleyin.Özel kampanyalardan yararlanın.

Copyright 2015 © Seslial.com - Tüm hakları saklıdır. Anasayfa · Elit Açıköğretim Hakkında · Site Haritası · İletişim · Öğrenci Yorumları · Ürün Demoları · Aöf Forum
Siparişimi Nasıl Öderim?
Siparişleriniz hakkında
Gizlilik ve güvenlik
Sıkça Sorulan Sorular
Aktivasyon Şifresi
ELİT BİLİŞİM @ Elit Eğitim Resmi Satış Sitesi-Kpss-Açıköğretim DVD Setleri
Seslial.com bir Elit Bilişim İnternet Eğitim Pazarlama Tic. Ltd. Şti. kuruluşudur.
Sipariş Hattı: 0216 299 07 07 - 0216 481 81 10 - 0216 523 94 27 nolu numaralardan sipariş verebilirsiniz.
(Siparişlerinizi internetten daha hızlı bir şekilde verebilirsiniz.)
Sepetiniz
Sil
Ürün Bilgileri
Adet
Toplam Fiyat

69,00 TL ve üstü alışverişlerinizde kargo ücretsizdir.

0,00 TL
Toplam Tutar
5,00 TL
Kargo Ücreti
5,00 TL
Kredi Kartı veya
Havale ile
10,00 TL
Kapıda Ödeme ile
(+5,00 TL)

Sitemizden yada telefonla yapmış olduğunuz siparişinizi online olarak sitemizden takip edebilirsiniz.

Siparişinizin takibini yapmak için lütfen sipariş verirken belirttiğiniz cep telefon numaranızı yazınız ve SİPARİŞLERİ LİSTELE Butonuna tıklayınız.


CEP TELEFON NUMARANIZ: