Seslial Elit Aof Acikogretim Forum  

Go Back   Seslial Elit Aof Acikogretim Forum > Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Soruları - Deneme Sınavları - Ders Notları > 4.SINIF SORULARI > Türk Dili

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-12-2011, 01:28 PM   #1
Güvenim
administratör
 
Güvenim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2011
Mesajlar: 1.022
Standart Türk dili bütünleme

1. İnsanların bir arada çalışırken vücut hareketlerinin doğurduğu refleks seslenmelerden dilin doğduğunu savunan kurama ne ad verilir?
Ünlem Kuramı

İş Kuramı

Ünlem Kuramı

Yansıma Kuramı

Güneş-Dil Kuramı

2. Karagas Türkçesi dil özellikleri bakımından aşağıdaki Türk dillerinden hangisinin diyalektidir?
Azeri Türkçesinin

Tuva Türkçesinin

Hakas Türkçesinin

Karay Türkçesinin

Nogay Türkçesinin

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim değildir?
toplum

üçgen

birey

hastalık

aile

4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde –lik, -lık (-luk, -lük) eki nesne adı yapmıştır?
zeytinlik

çayırlık

ağızlık

doktorluk

kömürlük

5. Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi anlam bakımından olumsuzdur?
Onunla görüşmüyor değiliz.

Kıyafetin mi yok sanki.

Beş parmak bir değil.

Çalışmayı sevmiyor muyum sanki.

Yaşamak anlamsız ve boş değil.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
Sınıfta yirmidört öğrenci vardı.

Yarın sinemaya gidecek miyiz?

Saat 14.00’te buluşacaktık.

Bu akşam Serpillere gideceğiz.

Balkanlardan gelen soğuk hava Türkiye’yi etkisi altına aldı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
Uzun süre yavaş, yavaş akan suyu seyrettim.

Can Yücel, Ece Ayhan, Cemal Süreya en sevdiğim şairlerdir.

Şu koskoca kent, adeta terk edilmiş gibiydi.

Kar yağar, her yer bembeyaz olur, ortalık çocuk sesleriyle dolardı.

Tamam, sen beni işin bitince ara.

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapı bakımından yanlıştır?
Dışarıda sağanak vardı.

Onu tanırım, işkolik bir insandır.

Alkolik olduğu için uzun süre tedavi gördü.

Evim işyerime çok uzak olduğu için işe geç kalıyorum.

Rahmetli dedem beslenmesine çok dikkat ederdi.

9. “Çocuk annesi yetişmeseydi arabanın altında kalıyordu.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
“Çocuk” sözcüğü “yetişmeseydi” sözcüğünden sonra getirilerek

“altında” sözcüğünden sonra “hemen hemen” sözcükleri getirilerek

“kalıyordu” sözcüğü yerine “kalacaktı” sözcüğü getirilerek

“arabanın” sözcüğünden sonra “tekerlekleri” sözcüğü getirilerek

“altında” sözcüğünden sonra “çocuk” sözcüğü getirilerek

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Babam bu konuda pek çok örnek vermiş, bunları tartışmıştık.

Elif küçüklüğünden beri okumaya ve öğrenmeye çok isteklidir.

Yeryüzünde her şey yavaş yavaş değişmek zorundadır.

Öyle bir baktı ki, hepimiz donduk kaldık.

Kitabı tamamen okuyamadığım için bir görüş belirtmedim.

11. İnsanın içini dökmesi, rahatlaması ve arınması olayına ne ad verilir?
Diyalog

Empati

İleti

Katarsis

İletişim

12. Mine Urgan’ın anı kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
Avusturya ve Venedik Günleri

Bir Dinazorun Anıları

Mavi Yolculuk

Anadolu Notları

Beş Şehir

13. “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz saran bir beyaz şimşek parladı, rüzgârın içinde dumandan bir kol, bir ışıklı sis sütunu, keramet gösteren nurdan bir asâ gibi uzandı; derhal köyün bir parçasında, içinde pelte gibi bir şeker parlaklığı ve tutkal yapışkanlığı sezilen tatlı, cilalı bir güneş açtı; sonra gene karanlık çöktü.”
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
Betimleme

Karşılaştırma

Öyküleme

Tanımlama

Örnekleme

14. "İnsanın çevresini sürekli bir biçimde çirkinleştirip pisletmesi sadece geri kalmışlığın, düzensizliğin ve kültürsüzlüğün ifadesidir. Birçok uygar ülkelerde kişi başına %25'e çıkan yeşil alan, İstanbul'da, Boğaz dışında % 1'e bile ulaşmamaktadır. Sadece yapıp satanı zengin eden, yıkıp yapmalı inşaat faaliyeti parselli ve güzel manzaralı yapı alanında yapılan yatırımların % 50'sinin havaya gitmesine yol açmaktadır."
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır?
Tanık gösterme

Nesnel verilerden yararlanma

Tanımlama

Karşılaştırma

Örnekleme

15. Tevfik Fikret’ in “ Şermin” adlı şiiri aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Koşma

Epik

Lirik

Pastoral

Didaktik

16. Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar gibi romanlarıyla Türk edebiyatında ilk gerçekçi roman örneklerini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Mehmet Rauf

Reşat Nuri Güntekin

Halit Ziya Uşaklıgil

Halide Edip Adıvar

Refik Halit Karay

17. Cumhuriyetin ilk yıllarında sanat dalında eleştiride aşağıdaki yazarlardan hangisi öne çıkar?
Nurullah Ataç

Refik Ahmet Sevengil

Fethi Naci

Asım Bezirci

Sabri Esat Siyavuşgil

18. “Şiir ve İnşa” adlı makale aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
Ziya Paşa

Namık Kemal

Cenap Şahabettin

Tevfik Fikret

Ahmet Mithat

19. Aşağıdakilerden hangisi yazışmalarda kullanılan “not” un yazım özelliklerinden biri değildir ?
Her konuda yazılması

Resmi yazışma türlerinden olması

Kısa ama ek***siz bilgi vermesi

Tarihin yazılması

Saatin yazılması

20. Üst makamdan alt makama bir yazı yazıldığında aşağıdakilerden hangisiyle bitirilmelidir?
Bilgilerinize

Bilgilerinize sunarım.

Arz ederim.

Rica ederim.

Saygılarımla

21. Aşağıdakilerden hangisi raporlarda yer alan tablo ve şekillerin oluşturulmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Tablo başlığının tablonun üzerinde ve ortalanmış olarak yazılması

İlgili sayfaların en üstünde ya da en altında verilmesi

Metin içinde tablo ve şekil hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılması

Şekil tanıtımının, şeklin altında ve sola dayalı olarak yapılması

Raporda yer alış sıralarına göre numara verilmesi

22. Bir araştırma raporunun başlık sayfasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Çalışmanın yürütüldüğü kurum ve tarih

Araştırma raporunun amacı

Çalışmanın başlığı

Yazarın adı

Çalışmanın türü

23. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi söyleyiş bakımından yanlıştır?
tasfiye

parlamento

aliminyum

mahzur

sandviç

24. Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı oluşturan etmenlerden biri değildir?
Sözcük dağarcığı

Konuşma dinamiği

Biçem

Ses

Tümce bilgisi

1. Aşağıdakilerden hangisi yalınlayan dillere örnektir?
Çince

Almanca

Rusça

İngilizce

Arapça

2. Karagas Türkçesi dil özellikleri bakımından aşağıdaki Türk dillerinden hangisinin diyalektidir?
Hakas Türkçesinin

Azeri Türkçesinin

Karay Türkçesinin

Nogay Türkçesinin

Tuva Türkçesinin

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim değildir?
üçgen

aile

birey

toplum

hastalık

4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde –lik, -lık (-luk, -lük) eki nesne adı yapmıştır?
çayırlık

doktorluk

ağızlık

kömürlük

zeytinlik

5. “Şiiri okurken önce anlamını düşündüm.” cümlesi öğelerin dizilişine göre nasıl bir cümledir?
İç cümle

Basit cümle

Devrik cümle

Düz cümle

Eksiltili cümle

6. Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinde ikinci sözcüğün anlamı kayarak tek bir sözcük niteliği kazanmıştır?
kuzukulağı

dülgerbalığı

kadınbudu

basımevi

ketenhelva

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
Şu koskoca kent, adeta terk edilmiş gibiydi.

Uzun süre yavaş, yavaş akan suyu seyrettim.

Tamam, sen beni işin bitince ara.

Can Yücel, Ece Ayhan, Cemal Süreya en sevdiğim şairlerdir.

Kar yağar, her yer bembeyaz olur, ortalık çocuk sesleriyle dolardı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Bilgi, insan hayatını yönlendiren en faydalı ışıktır.

Gençlik kuruluş ve teşkilatları gözetim altına alındı.

İyilik bir çıkar karşılığı yapılmamışsa insanda iç rahatlığı yaratır.

Çocuk, ailenin neşe ve mutluluk kaynağıdır.

Toplum hayatında yardımlaşma büyük önem taşır.

9. “Babam, amcamın yanında ayak ayak üstüne atmazdı, çünkü saygısı büyüktü.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yüklem yanlışlığı

Noktalama yanlışlığı

Tümleç ek***liği

Gereksiz sözcük kullanılması

Tamlama yanlışlığı

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Öyle bir baktı ki, hepimiz donduk kaldık.

Babam bu konuda pek çok örnek vermiş, bunları tartışmıştık.

Yeryüzünde her şey yavaş yavaş değişmek zorundadır.

Kitabı tamamen okuyamadığım için bir görüş belirtmedim.

Elif küçüklüğünden beri okumaya ve öğrenmeye çok isteklidir.

11. Mine Urgan’ın anı kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
Anadolu Notları

Bir Dinazorun Anıları

Beş Şehir

Mavi Yolculuk

Avusturya ve Venedik Günleri

12. “(I)Sanatta hiç değişmeyen temel ilkelerin başında, sürekli değişiklik gelir. (II)Yani, sanatın özünde değişiklik, yenilik yatar. (III)Yenilik olmayınca sürekli tekrarlar, taklitler kaplar ortalığı. (IV)Yeniyi ise, sürekli arayışlar, yaratıcılık, özgünlük, yeni buluşlar, yeni deyişler, yeni kurgular ortaya çıkarır. (V)Sanat akımları ve kuramları böyle doğar.”
Bu parçanın ana düşüncesi, hangi cümlede belirtilmiştir?
V.

IV.

I.

III.

II.

13. Aşağıdakilerden hangisi düşünceyi geliştirme yollarından biri değildir?
Tanımlama

Tanık gösterme

Karşılaştırma

Örnekleme

Gözlemleme

14. "İnsanın çevresini sürekli bir biçimde çirkinleştirip pisletmesi sadece geri kalmışlığın, düzensizliğin ve kültürsüzlüğün ifadesidir. Birçok uygar ülkelerde kişi başına %25'e çıkan yeşil alan, İstanbul'da, Boğaz dışında % 1'e bile ulaşmamaktadır. Sadece yapıp satanı zengin eden, yıkıp yapmalı inşaat faaliyeti parselli ve güzel manzaralı yapı alanında yapılan yatırımların % 50'sinin havaya gitmesine yol açmaktadır."
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisinden yararlanılmıştır?
Örnekleme

Karşılaştırma

Nesnel verilerden yararlanma

Tanımlama

Tanık gösterme

15. Tevfik Fikret’ in “ Şermin” adlı şiiri aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?
Lirik

Pastoral

Epik

Koşma

Didaktik

16. Türk edebiyatında pastoral şiir türünü ilk başlatan şair aşağıdakilerden hangisidir?
Faruk Nafiz Çamlıbel

Abdülhak Hâmit

Yunus Emre

Fuzuli

Nedim

17. Mektuplar şeklinde yazılmış olan “Mektup Aşkları” romanı aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
Reşat Nuri Güntekin

Halit Ziya Uşaklıgil

Halide Edip Adıvar

Ömer Seyfettin

Leyla Erbil

18. İlk gezi kitabı olan Miratü’ l- Memalik aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
Evliya Çelebi

Fuzulî

Seydi Ali Reis

Katip Çelebi

Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi

19. Aşağıdakilerden hangisi özel yazışmaların özelliklerinden biri değildir?
Yazışma nedeninin açıkça belirtilmesi

Ayrıntılı ve uzun yazılması

Alıcı adresinin doğru yazılması

Noktalama işaretlerine dikkat edilmesi

Yazı planının yapılması

20. Üst makamdan alt makama bir yazı yazıldığında aşağıdakilerden hangisiyle bitirilmelidir?
Saygılarımla

Bilgilerinize

Rica ederim.

Arz ederim.

Bilgilerinize sunarım.

21. Bir kitabın kaynak gösterimine aşağıdakilerden hangisi örnektir?
Günümüzde çocuklar ve oyun. Erzurum: Ç. Erdeğer, Meşelik Yayınevi (1999).

Erdeğer, Ç. ( 1999 ) Günümüzde çocuklar ve oyun. Erzurum: Meşelik Yayınevi.

Ç. Erdeğer, Meşelik Yayınevi (1999). Erzurum. Günümüzde çocuklar ve oyun.

(1999) Meşelik Yayınevi: Erzurum. Günümüzde çocuklar ve oyun. Erdeğer, Ç.

Günümüzde çocuklar ve oyun. Ç. Erdeğer, Erzurum. (1999) Meşelik Yayınevi.

22. Bir araştırma raporunun başlık sayfasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Araştırma raporunun amacı

Yazarın adı

Çalışmanın yürütüldüğü kurum ve tarih

Çalışmanın türü

Çalışmanın başlığı

23. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi söyleyiş bakımından yanlıştır?
mahzur

tasfiye

parlamento

aliminyum

sandviç

24. Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı oluşturan etmenlerden biri değildir?
Sözcük dağarcığı

Konuşma dinamiği

Ses

Tümce bilgisi

Biçem
__________________


Öğrenci kitlemize katıl
Paylaşımlara yorum yaz.
Konulardan sende faydalan.
Güvenim, İyi forumlar diler...


Güvenim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5 .
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.