Seslial Elit Aof Acikogretim Forum  

Go Back   Seslial Elit Aof Acikogretim Forum > Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Soruları - Deneme Sınavları - Ders Notları > 4.SINIF SORULARI > Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-12-2011, 12:08 AM   #1
Güvenim
administratör
 
Güvenim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2011
Mesajlar: 1.022
Standart Sermaye Pİyasasi Sinavda Çikabİlİecek Sorular

1-) Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından biri değildir?

A) Tasarruf sahipleri
B) Fon talep edenler
C) Yatırım ve finansman araçları
D) Üretim faktörleri
E) Hukuki ve idari düzen

2-) Para piyasasının en belirgin finansal kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticari bankalar
B) Borsalar
C) Yatırım Bankaları
D) Özel Finans Kurumları
E) Sigorta Şirketleri

3-) Daha önce işlem görmüş finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasalara ne denir?

A) Para piyasası
B) Kıyı ötesi piyasa
C) İkincil piyasa
D) Hisse senedi piyasası
E) Örgütlenmemiş piyasa

4-) Finansal varlıkların ilk kez işlem gördüğü piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birincil piyasa
B) İkincil piyasa
C) Üçüncül piyasa
D) Dördüncül piyasa
E) Para piyasası

5-) Aşağıdakilerden hangisi,sermaye piyasalarının gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?

A) Ekonomide tüketim düzeyinin yüksek olması
B) İşletmelerin uzun süreli fonlara ihtiyaç duyması
C) Menkul değer yatımı için uygun ortamın olması
D) Çok sayıda halka açık anonim ortaklık olması
E) Sermaye piyasasında aracı kurumların gelişmiş olması

6-) Alınan finansal varlığın tekrar paraya dönüştürülme maliyetiyle ilgili olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Likidite
B) Getiri
C) Paraya çevrilebilirlik
D) Geri dönülebilirlik
E) Bölünebilirlik

7-) Aşağıdakilerden hangisi Para piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A) Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır
B) Para piyasasında kredi veren ile alınan şahsi ilişkileri vardır
C) Para piyasalarına başvuran işletmelerin amacı,günlük faaliyetlerini devam ettirecek nakit gereksinimlerini karşılamaktır
D) En belirgin kurumu Ticaret Bankalarıdır
E) Para piyasasında faaliyet gösteren bazı kurumlar sermaye piyasasında da faaliyet gösterebilir

8) Aşağıdakilerden hangisi Ticari Bankaların sundukları bireysel bankacılık hizmetlerinden biri değildir?

A) Konut kredisi
B) Kredi kartı
C) Factoring
D) Tüketici kredisi
E) Otomobil kredisi

9-) Aşağıdakilerden hangisi ticari kredilere ilişkin doğru ifadelerden biri değildir?

A) Bütün işletmeler tarafından kullanılan kısa vadeli fon kaynaklarındandır
B) Herhangi bir ödeme yapılmadan alıcıya malın teslim edilmesiyle oluşur
C) Özellikle diğer kaynaklardan fon bulamayan küçük işletmeler için önem taşır
D) Ticari bankaların kullandırdığı bir kredi türüdür
E) İşletmelere satıcılar tarafından sağlanan kredilerdir

10-) Kredi riski nedir?

A) Yasaların değişiminden kaynaklanan risktir
B) Kredi verilen tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesi
C) Kredi alan tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesi
D) Fon ihtiyacını kısa vadede karşılayabilme gücüyle ilgili risktir
E) Bankaların döviz karşılığı kredi kullandırmaları sonucu oluşan risktir

11-) Vadesi henüz gelmemiş bir ticari senedin paraya veya banka kredisine çevrilmesine ne ad verilir?

A) İskonto
B) Açık kredi
C) Arbitraj
D) Rotatif
E) Akseptans

12-) Bankalrın kredileri için uyguladıkları faizle,fonları elde ederken ödedikleri faiz arasındaki farka ne denir?

A) Hedging
B) Spekülasyon
C) Arbitraj
D) Risk primi
E) Kur riski

13-) Aşağıdakilerden hangisi factor kuruluşların fonksiyonlarından biri değildir?

A) İşletmenin muhasebe fonksiyonunu üstlenmek
B) Alacakların tahsilini üstlenmek
C) Ödenmeme riskini üstlenmek
D) Akretidif kredisi kullandırmak
E) Aalacak tutarlarının ödeneceğini taahüt etmek

14-) Anonim Şirketlerin veya İktisadi Kamu Kuruluşların çıkardığı uzun vadeli borç senedi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazine bonosu
B) Banka bonosu
C) Tahvi
D) Hisse Senedi
E) Kar zarar ortaklığı

15-) İşletmenin tahvilin anapara ve faiz ödemelerini yapamaması olasılığına karşı bazı varlıklarını teminat olarak bulundurması durumunda aşağıdaki tahvil türlerinden hangisi sözkonusu olur?

A) Kâra istirakli tahvil
B) Primli tahvil
C) İkramiyeli tahvil
D) Endeksli tahvil
E) Güvenceli tahvil

16-) İşletme birleşmeleri durumunda veya sorunlu işletmeler tarafından çıkarılan tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıfır kuponlu tahvil
B) Riskli tahvil
C) Endeksli tahvil
D) İkramiyeli tahvil
E) Varant tahvil

17-) 10.000 TL. nominal değerli % 60 faizli yılda bir defa faiz ödemeli iki yıl vadeli tahvilin değeri kaç TL. olur?
(İskonto oranı: % 80)

A) 7956
B) 8125
C) 8271
D) 9314
E) 9528

18) Faiz oarnalrındaki değişmelerin tahvilin değerinde yüzde kaçlık değişme yaptığını aşağıdakilerden hangisi gösterir?

A) Ortalama vade
B) Düzeltilmiş vade
C) Toplam vade
D) Marjinal vade
E) Uzun vade

19-) A.Ş.'lerde ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde sermayenin belli bir oranını temsil eden menkul kıymete ne denir?

A) Hisse senedi
B) Tahvil
C) Finansman bonosu
D) Hazine bonosu
E) Varlığa dayalı menkul kıymet

20-) Halka sunulmayan,şirketin elinde bulunan hisse senetlerine ne denir?

A) xxx hisse senedi
B) İmtiyazlı hisse senedi
C) Kasa hisse senedi
D) Katılma intifa senedi
E) Oydan yoksun hisse senedi

21-) Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlayan pay senetlerine ne ad verilir?

A) xxx hisse senedi
B) İmtiyazlı hisse senedi
C) Nama yazılı hisse senedi
D) Bedelli hisse senedi
E) Bedeli tamamen ödenmemiş hisse senedi

22-) İmtiyazlı hisse senedi sahibine 1 Tl kar payı dağıtmayı planlayan işletmenin beklenen kazanç oranı 0,10 ise piyasa değeri kaç Tl'dir?

A) 1
B) 5
C) 10
D) 15
E) 20

23-) Aşağıdakilerden hangisi, Katılma İntifa Senetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Nakit karşılığı satılır
B) Ortaklık hakları yoktur
C) Nama veya hamiline yazılı olarak düzenlenir..
D) Nominal değeri 1000 TL ve katları şeklinde serbestçe belirlenir.
E) Genel kurul kararıyla süreli olarak çıkarılır.

24-) Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil eden fiyat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baz fiyat
B) Temel fiyat
C) Piyasa fiyatı
D) Nominal fiyatı
E) Borsa fiyatı

25-) Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak suretiyle satılmasına ne denir?

A) Açığa satış
B) Açıktan alış
C) Kredili alış
D) Kredili satış
E) Küsurat satış

26-) Türev ürünlerin kullanılma amaçları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Riskten korunma
B) Spekülasyon
C) Arbitraj
D) Riskten korunma-spekülasyon
E) Riskten korunma-spekülasyon-arbitraj

27-) Riskten korunmak amacıyla işlem yapan kişi veya kurumlara ne denir?

A) Spekülatör
B) Hedger
C) Arbitrajcı
D) Opsiyoner
E) Broker

28) Aşağıdakilerden hangisi, vadeli işlem (Forward) piyasalarının özelliklerinden biri değildir?

A) Teminat sisteminin olması
B) İşlemin yapılması için aracıya gerek olmaması
C) Sözleşmelerin standart olmaması
D) İkincil piyasasının olmaması
E) Sözleşmenin gerçekleşme anına kadar tarafların birbirine ödeme yapmaması

29-) Opsiyon ve gelecek borsalarında alıcı ve satıcıların yükümlülüklerini yerine getirmesini ve güveni sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borsa yönetim kurulu
B) Borsa genel kurulu
C) Borsa kotasyon komitesi
D) Takas odası
E) Denetleme kurulu

30-) Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası Kurulunun kuruluş amaçlarından biri değildir?

A) Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak
B) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak
C) Menkul Kıymetler Borsalarının çalışmasına ve gelişmesine elverişli ortamı sağlamak
D) Ülkenin para kredi politikalarını yürütmek
E) Sermaye piyasasındaki sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek

31-) Aşağıdakilerden hangisi, SPK’nun “Sermaye Piyasası Alanında Mesleki Faaliyetleri Yürütmek” ile ilgili görevlerinden biridir?

A) Denetleme
B) İnceleme
C) Mali tabloların hazırlanmasına yönelik standartları oluşturma
D) Menkul kıymetlerin halka arzını düzenleme
E) Değerlendirme

32-) Aşağıdakilerden hangisi, menkul kıymet borsalarına ilişkin doğru ifadelerden biri değildir?

A) Kote ettirilmiş tahvil ve hisse senetlerinin alım satım işlemlerinin yapıldığı kapalı piyasa yerleridir
B) Sıkı bir gözetim ve denetime tabi oldukları için alım satım işlemleri açıklık içinde gerçekleştirilir.
C) Borsa yönetimi ile SPK’nın denetimi ve gözetimi nedeniyle sermaye piyasasının en iyi işlediği piyasa yeridir.
D) Serbest piyasalarda finansal varlık alım satımı borsalardan daha emniyetlidir.
E) Özel durumlarda borsaya kote ettirilmemiş tahvil ve hisse senetleri de borsalarda işlem görebilir.

33-) Yatırımcının satmak istediği menkul kıymet için bir fiyat bildirerek menkul kıymetin bu fiyattan satılmasını istediği satış emrine ne ad verilir?

A) Sınırlı emir
B) Müşteri emri
C) Piyasa emri
D) Zararı durdurma emri
E) Zamanla sınırlı emir

34-) Ülkemizde menkul kıymetler borsasının kurulması aşağıdakilerden hangisinin iznine tabidir?

A) SPK
B) Maliye Bakanlığı
C) TC Merkez Bankası
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Ticaret Bakanlığı

35-) Aşağıdakilerden hangisi, borsa aracı kurumlarının yerine getirebileceği faaliyetlerden biri değildir?

A) Birincil piyasa işlemleri
B) Portföy yönetimi
C) Repo-ters repo işlemleri
D) Kendine ait hisse senetlerin alım satımı
E) Türev araçların alım satımına aracılık

36-) IMKB’de kotasyon başvurularını karara bağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borsa Başkanı
B) Genel Kurul
C) Yönetim Kurulu
D) Denetleme Kurulu
E) Disiplin Komitesi

1-) D
2-) A
3-) C
4-) A
5-) A
6-) D
7-) B
8) C
9-) D
10-) B
11-) A
12-) D
13-) D
14-) C
15-) E
16-) B
17-) C
18) B
19-) A
20-) C
21-) A
22-) C
23-) E
24-) A
25-) A
26-) E
27-) B
28) A
29-) D
30-) D
31-) A
32-) D
33-) A
34-) B
35-) D
36-) C
__________________


Öğrenci kitlemize katıl
Paylaşımlara yorum yaz.
Konulardan sende faydalan.
Güvenim, İyi forumlar diler...


Güvenim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5 .
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.