Seslial Elit Aof Acikogretim Forum  

Go Back   Seslial Elit Aof Acikogretim Forum > Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Soruları - Deneme Sınavları - Ders Notları > 3.SINIF SORULARI > Sosyal Politika

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-09-2011, 06:13 AM   #1
Güvenim
administratör
 
Güvenim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2011
Mesajlar: 1.022
Standart Sosyal Politika Arasınav Deneme - 3

1-) Sanayi Devriminin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 16. yüzyılın başları
B) 17. yüzyılın başları
C) 20. yüzyılın başları
D) 18. yüzyılın sonları
E) 19. yüzyılın sonları

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Politikanın ilgilendiği konulardan değildir?
A) Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi
B) Çocuklar ve yaşlıların bakım ve gözetimi
C) İşçinin işveren karşısında korunması
D) Tüketicinin korunması
E) Milli istihdamın artırılması

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdaklerden hangisi Sosyal Politikanın önem kazanmasının nedenlerinden biri değildir?
A) Bireylerin boş zamanlarını değerlendirme imkanlarını geliştirme zorunluluğu
B) Sosyal politikalara konu olan kesimlerin sayısal çokluğu
C) İzlenecek sosyal politikaların seçmen kitlesinin tavrında belirleyici olması
D) Sosyal politikaların gelişmişlik düzeyinin sosyal hukuk devlet ilkesinin bir göstergesi olması
E) Bireylerin kendilerini mutlu kılacak bir yaşam biçimine kavuşmalarının sağlıklı bir toplum için gerekli olması

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Politikanın kapsamına girmeyen bir kesimdir?
A) İşçiler
B) Esnaf
C) İşsizler
D) Tüketiciler
E) Büyük toprak sahibi çiftçiler

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Politikalara doğrudan konu olan kesimlerden biridir?
A) Zengin işveren
B) İşçiler
C) Büyük toprak sahibi çiftçi
D) Serbest meslek sahibi
E) Tacir

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Hangisi toplumun ekonomik yönden güçsüz kesimi olarak adlandırılabilir?
A) Esnaflar
B) Tacirler
C) Serbest meslek sahipleri
D) Sakatlar
E) İşsizler

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Sosyal politika bilim dalı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir sosyal bilim dalıdır.
B) Eski sayılabilecek bir bilim dalıdır.
C) Kapsam ve konuları belli değildir, değişim gösterir.
D) Genel olarak insan ve toplumla ilgili konuları inceler.
E) Yeni yapılanmalardan, çok yönlü olaylardan etkilenir.

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Sosyal nitelikli politikalar ilk kez hangi ülkelerde izlenmeye başlamıştır?
A) Sanayi Devrimini yaşayan ülkelerde
B) Kuzey Afrika ülkelerinde
C) Fransız Devrimi sonrası Fransa ve ABD
D) Uzak doğu ülkelerinde
E) Çin'de

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin sosyal boyutlu politikalar izleyebilmesinin nedenlerinden biri olamaz?
A) Güçlü finansman yapılarına sahip olmaları
B) Sundukları hizmetlerin yaygınlığı
C) Sundukları hizmetlerin etkinliği
D) Liberal ekonomi politikaları nedeniyle devletin sosyal yaşam içindeki yerinin daralması
E) Bağımlı çalışan sayısının artması

--------------------------------------------------------------------------------
10-) İzlenecek ulusal sosyal politikaların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A) Ticari işletmeler
B) Yerel yönetimler
C) Meslek Kuruluşları
D) Devlet
E) Kâr amacı gütmeyen gönüllü kuruluşlar

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın ilgilendiği konulardan biri olabilir?
A) Enflasyonun düşürülmesine yönelik tedbirler alınması
B) Vergi oranlarının tespiti ve toplumun tüm kesimine yayılması
C) Enerji fiyatlarının aşağı çekilmesi
D) Yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan toplumsal olumsuzlukların giderilmesi
E) Gümrük vergilerinin kaldırılması

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Ekonomi Politikası ve Sosyal Politika ilişkisi bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her ikisi de kamusal niteliklidir.
B) Hedefleri ve yararlandıkları araçlar farklıdır.
C) Ekonomi politikalarıyla ekonomik göstergelere, sosyal politikalarla sosyal göstergelere dayalı dengelerin kurulması amaçlanır
D) Ekonomi politikası ile sosyal politika arasında bir çatışma sözkonusudur.
E) Her ikisi de sosyal bilim dalıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin sosyal politikalara işlerlik kazandırılmasındaki rolü en azdır?
A) Anayasa hukuku
B) Ticaret hukuku
C) Bireysel iş hukuku
D) Sosyal güvenlik hukuku
E) İş kanunu

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Sanayi Devrimi döneminde geçerli ekonomik sistem hangisidir?
A) Yeni Liberalizm
B) Kla*** Liberalizm
C) Sosyal devlet
D) Feodalizm
E) Kominizm

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Korporasyon düzeni içinde çalışanlar ile ustaları arasındaki sözleşmenin konusu nedir?
A) Bedelsiz işgücü sunumu
B) Karın doyurmaya yetecek ölçüde düşük bir ücret karşılığı iş gücü sunumu
C) Bedeli karşılığında işgücü sunumu
D) Bir sanatın öğrenilmesi
E) Belirli bir süre çalışma sonrakı kölelikten kurtulma

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Sanayi Devriminde çalışma koşullarının ağırlaşmasını engellemeye yönelik hukuki düzenlemeler yapılamamasının temel nedeni nedir?
A) O dönemde, sözleşme serbestisi ve hukuki eşitlik ilkelerine dayalı bir hukuk düzeninin bulunması
B) İşçi sayısının güçlü bir sınıf oluşturmaya yetecek düzeyde olmaması
C) Sendikaların üye sayısının azalması
D) Çalışanların hak arama bilincinde olmaması
E) Genel olarak nüfusun çoğalmış olması

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın finansal kaynaklarından değildir?
A) Devlet bütçeleri
B) Harçlar
C) Sosyal sigorta fonları
D) Bağışlar
E) Dernek aidatları

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Politikanın bir konusunu oluşturabilir?
A) İstihdamı özendiren ve destekleyen politikaların tespiti
B) İşsizliğe yol açan nedenlerin sorgulanması
C) İşsizliğin türlerinin ortaya konması
D) İşsizliğin sayısal boyutlarının tespiti
E) İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişkinin belirlenmesi

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik olumsuzluklardan biri değildir?
A) Yüksek enflasyon nedeniyle sosyal güvenlik fonlarının erimesi
B) Yatırımların durması
C) İşsizlik oranlarının yükselmesi
D) Reel ücretlerin düşmesi
E) Tarımsal üretimin azalması

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Ülkemizde işlerlik kazandırılan ilk sigorta kolları hangileridir?
A) İş kazaları, analık,ölüm
B) Maluliyet, ölüm, meslek hastalıkları
C) Analık, ihtiyarlık, maluliyet
D) İş kazaları, meslek hastalıkları, analık
E) Maluliyet, ihtiyarlık,iş kazası

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Bireysel iş ilişkileri ülkemizde ilk kez özel olarak hangi kanunla düzenlenmiştir?
A) 1924 Anayasası
B) 1926 tarihli Borçlar Kanunu
C) 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu
D) 1936 tarihli İş Kanunu
E) 1956 tarihli Ticaret kanunu

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kömür madenlerinde çalışan işçilerin korunmasına öncelik verilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Bu alanlarda çok sayıda işçinin çalışması
B) Çalışma koşullarının hafifliği
C) Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki düzenlemelerin yetersizliği
D) Kömür üretiminin ülkemizde sanayiin gelişebilmesi için özel önem taşıması
E) Çalışma koşullarının ağırlığı

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hedefi nedir?
A) İnsan güçünün ekonomik ve sosyal yönden evrensel düzeyde korunması ve geliştirilmesi
B) Çatışan kesimler arasındaki ekonomik işsizliğin giderilmesi
C) İşgücünün sınırsız dolaşımının sağlanması
D) İşverenlerin örgütlenmesinin önüne geçilmesi
E) Çalışma süreleri ve koşulları bakımından tam bir serbestinin sağlanması

--------------------------------------------------------------------------------
24-) İlk işveren sendikası hangi tarihte ve nerede kurulmuştur?
A) 1890-Almanya
B) 1824-İngiltere
C) 1861-Almanya
D) 1864-Almanya
E) 1884-Almanya

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi istihdam yaratılması ve bağımsız çalışmaya yönlendirme kapsamında yapılan yardımlar arasında sayılamaz?
A) Kira yardımları
B) Arsa ve bina tahsisi
C) Hammadde ve donanım sağlanması
D) Eğitim programları ve danışmanlık
E) Ulaşım ve haberleşme indirimleri

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi işsizliğe karşı sosyal korumayı öngören politika ve programlardan biri değildir?
A) Nüfus politikaları
B) Ulaşım politikaları
C) Tarım politikaları
D) Yeni bilgi ve beceri kazandırma politikaları
E) İş bulma hizmetleri

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Ülkemizde işsizlik ödeneğinin verilme süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 100-180 gün
B) 140-220 gün
C) 150-300 gün
D) 180-300 gün
E) 180-420 gün

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresi kapsamında değerlendirilmez ve ücret ödemeyi gerektirmez?
A) Hafta tatilinde geçirilen süre
B) Ramazan Baramında çalışılmayan günler
C) Kurban Baramında çalışılmayan günler
D) 29 Ekim Baramında çalışılmayan günler
E) Ara dinlenme süreleri

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi işgörenlerin tatil ve yıllık izin haklarına ilişkin ortak bir özellik değildir?
A) Tatil ve yıllık izin haklarının işgörenlerce toplu olarak kullanılması gerekir.
B) Tatil ve yıllık izin hakkı şahsa bağlı haklardandır.
C) İşgörenler bu haklarından vazgeçemezler
D) İşgörenler bu haklarını başkasına devredemezler.
E) İşgörene bu dönemlerde çalışmış gibi ücret ödenir.

--------------------------------------------------------------------------------
30-) İşgörenlerin çalışma süreleri ve dinlenme hakkı yönünden korunmasını güvence altına almak kimin görevidir?
A) İşveren
B) İşveren sendikası
C) Devletin
D) UÇÖ
E) İşçi sendikası

--------------------------------------------------------------------------------
1-)
D


2-)
E


3-)
A


4-)
E


5-)
B


6-)
E


7-)
B


8-)
A


9-)
E


10-)
A


11-)
D


12-)
D


13-)
B


14-)
B


15-)
D


16-)
A


17-)
E


18-)
A


19-)
E


20-)
D


21-)
D


22-)
B


23-)
A


24-)
A


25-)
E


26-)
B


27-)
D


28-)
E


29-)
A


30-)
C
__________________


Öğrenci kitlemize katıl
Paylaşımlara yorum yaz.
Konulardan sende faydalan.
Güvenim, İyi forumlar diler...


Güvenim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5 .
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.