Seslial Elit Aof Acikogretim Forum  

Go Back   Seslial Elit Aof Acikogretim Forum > Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Soruları - Deneme Sınavları - Ders Notları > 4.SINIF SORULARI > İktisat Tarihi

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-09-2011, 07:15 AM   #1
Güvenim
administratör
 
Güvenim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2011
Mesajlar: 1.022
Standart İktisat Tarihi Deneme Sınavı-2

1-) Yaklaşık 10.000 yıl önce insanların yerleşik tarıma geçerek gerçekleştirdikleri köklü değişime ne ad verilmektedir?
A) Neolitik inkılap
B) Sanayi inkılabı
C) Demir çağı
D) Tunç çağı
E) Ticaret inkılâbı

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi, toplumların ekonomik performansını temelden değiştiren ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi mümkün kılan iki köklü değişimdir?
A) Sanayi inkılabı – yeşil devrim
B) Yeşil devrim – demir çağı
C) Altın çağ – ekonomik inkılap
D) Sanayi inkılabı – tarım inkılabı
E) Ticaret inkılabı – tarım inkılabı

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Neolitik tarım yöntemleri nüfus kitlelerinin sürekli bir yerleşim alanı oluşturmalarına ilk olarak dünyanın neresinde imkan verdi?
A) Amazon ile Missisippi vadileri
B) Fırat-Dicle ile Nil vadileri
C) Kızılırmak ile Yeşilırmak vadileri
D) Ren ile Elbe vadileri
E) Tuna ile Sen vadileri

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Roma döneminde, köylerden şehirlere göçü önlemek ve kırsal kesimden tahsil edilen vergilerin garanti altına alınması amacıyla çiftçileri bulundukları topraklara bağlayan uygulamaya ne ad verilirdi?
A) Aureus
B) Kolonluk
C) Pleb
D) Collegia
E) Latifundia

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Ortaçağ’da Avrupa toplumunun tabi olduğu üç etki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Roma-Cermen-Hıristiyanlık etkisi
B) Roma-Macar-Hıristiyanlık etkisi
C) Yunan-Roma-Osmanlı etkisi
D) Mısır-Osmanlı-İslamiyet etkisi
E) Viking-Cermen- Hıristiyanlık etkisi

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Ortaçağ Avrupa’sında feodal bir siyasi yapı ve malikaneler ekonomisi hangi dönemde ortaya çıktı?
A) 476-1000 yılları arası Erken Ortaçağ
B) 1000-14. yüzyıl arası İleri Ortaçağ
C) 14-15. yüzyılları arası Geç Ortaçağ
D) M.S. 1. ve 5. yy’lar arası İlkçağ
E) 16. ve 18. yy’lar arası Modern Çağ

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi serf köylülerin angarya dışındaki yükümlülükleri arasında yer almaz?
A) Kümes hayvanı ve yumurta verme
B) Posta hizmetleri gibi görevleri yerine getirme
C) Lordun izni olmadan toprağını terk etmeme
D) Başka malikaneye mensup birisiyle evlenme
E) Ürününü lordun değirmeninde öğütme

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da demir ve kömürün çıkarıldığı yerler arasında yer almaz?
A) İngiliz Adaları
B) Belçika
C) Kuzey Fransa
D) Orta Ren
E) İspanya

--------------------------------------------------------------------------------
9-) 1000 yılından itibaren Avrupa’nın yeniden toparlanmasında en önemli etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haçlı seferlerindeki başarılar
B) Teknolojik yenilikler
C) Ortadoğu’da madenlerin azalması
D) Ortaçağ devletler sisteminin doğuşu
E) Keşfedilen yeni yerler

--------------------------------------------------------------------------------
10-) İleri Ortaçağ’da ekonomik açıdan gelişmenin ilk merkezi neresi olmuştur?
A) Polonya-Batı Rusya
B) Güney Yunanistan-Balkanlar
C) Kuzey İtalya-Güney Alçak ülkeler
D) Portekiz-Güney Fransa
E) İngiltere-Güney İskoçya

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Matbaa, kaçıncı yüzyılda icat edilmiştir?
A) 12. yy
B) 13. yy
C) 14. yy
D) 15. yy
E) 16. yy

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Ortaçağ sonlarında imalat faaliyetlerinde görülen en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehirden kırsala kayış
B) Kırsaldan şehre kayış
C) Yerini tarıma bırakması
D) Yerini ticarete bırakması
E) Malikanelerin kapanması

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da yüzyıl savaşlarının ekonomik sonuçları arasında yer almaz?
A) Devlet hazineleri iflas etti.
B) Üretici likidite sıkıntısı içine düştü
C) Aşırı borçlanmaya gidildi
D) Vergiler düşürüldü
E) Fiyatlar yükseldi

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi 16. yy boyunca Avrupa’nın en önde gelen iki ekonomik gücünden biridir?
A) Fransa
B) İsviçre
C) Portekiz
D) Danimarka
E) Almanya

--------------------------------------------------------------------------------
15-) 16. yy’ın sonunda Avrupa’da nüfus yoğunluğu en düşük iki ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İtalya - Hollanda
B) İtalya - Almanya
C) İspanya - Portekiz
D) Fransa - Almanya
E) Rusya - İskandinavya

--------------------------------------------------------------------------------
16-) 17. yüzyılda Fransa’da devlet eliyle geliştirilen sanayi kuruluşlarına ve alt yapıya önem veren, aşırı ekonomik milliyetçi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Colbertizm
B) Merkantilizm
C) Feodalizm
D) Kapitalizm
E) Kolonyalizm

--------------------------------------------------------------------------------
17-) İspanya ile birlikte Ortaçağ Avrupa’sının en güçlü ekonomilerinden birisine sahip İtalya’nın, 16 yüzyılın sonlarında dış ticaretteki üstünlüğünü başka devletlere kaptırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşımanın pahalılığı
B) Uygulanan yüksek vergiler
C) Yeteri kadar üretim yapılamaması
D) Ürünlerin düşük kaliteli oluşu
E) Ürünlerin yüksek maliyetle üretilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Hollanda’nın 17. yüzyıldan itibaren başlayan ekonomik başarısının temelinde yatan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her yerde, her şeyi en ucuza satmaları
B) Her yerde, her şeyi, en pahalıya satmaları
C) En kaliteli ürünü üretmeleri
D) Ticari ikna kabiliyetleri
E) Geleneklerin tesiri

--------------------------------------------------------------------------------
19-) İngiltere 16. yy’da girdiği enerji krizini nasıl çözmüştür?
A) İngiliz adalarındaki yakıtlara başvurarak
B) Petrol ithal ederek
C) Doğalgaza geçiş yaparak
D) Buharlı makinelerden istifade ederek
E) Barajlar kurarak

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdaki tarihlerden hangisi Walt W. Rostow’a göre sanayi inkılabının başlangıcıdır?
A) 1750
B) 1783
C) 1790
D) 1850
E) 1870

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Buhar makinesini geliştiren mucit aşağıdakilerden hangisidir?
A) John Kay
B) Samuel Crompton
C) James Watt
D) Eli Whitney
E) U. Nef

--------------------------------------------------------------------------------
22-) İplik yapımıyla ilgili en önemli yenilik kabul edilen çıkrık makinesi kime aittir?
A) R. Arkwright
B) S. Crompton
C) J. Kay
D) E. Whitney
E) J. Watt

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl Avrupa’sının demografik yapısıyla ilgili doğru bir ifade değildir?
A) Nüfus patlaması yaşandı
B) Nüfus şehirlere kaydı
C) Sanayiciler sınıf olarak en kalabalık gruptu.
D) 60 milyonu aşkın kişi Avrupa’dan göç etti
E) Ortalama ömür süresi arttı

--------------------------------------------------------------------------------
24-) 19 yüzyıl sanayileşmesinin sembolü ve en önemli aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buharlı gemi
B) Buharlı lokomotif
C) Telefon
D) Telgraf
E) Otomobil

--------------------------------------------------------------------------------
25-) 19. yüzyılın sonlarına doğru dünyanın en gelişmiş sanayi ülkesi olan Amerika’nın, Avrupa’yı geçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Coğrafi büyüklük
B) Nüfusu fazlalığı
C) Hızlı teknolojik gelişme ve bölgesel ihtisaslaşma
D) Zengin maden yatakları
E) Tarım üretimi yerine sanayinin tercih edilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdaki olaylardan hangisi Fransa’da serfliğin son bulmasına yol açmıştır?
A) Yüzyıl savaşları
B) Napolyon’un ölümü
C) Fransız ihtilali
D) Bolşevik devrimi
E) Sanayi inkılabı

--------------------------------------------------------------------------------
27-) 20. yüzyılda ekonomik kaynaklar açısından en önemli gelişme hangi sektörde oldu?
A) Enerji
B) Ulaşım
C) Haberleşme
D) Turizm
E) Taşıma

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Aşağıdakilerden hangisi bilimin teknolojiye uyarlanmasının en çarpıcı nihai örneğidir?
A) Bilgisayarın icadı
B) Uçağın icadı
C) Uzayın keşfi
D) Otomobilin icadı
E) Atomun bulunması

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Üretim araçlarının bir kısmının devlet, bir kısmının da özel kuruluşların elinde olması esasına dayanan sisteme ne ad verilir?
A) Sosyalist ekonomi
B) Emperyalist ekonomi
C) Kapitalist ekonomi
D) Karma ekonomi
E) Devletçi ekonomi

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Günümüzde esas amacı yoksul ülkelerin kalkınması için gerekli teknik ve mali destekleri sağlamak olan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uluslararası para fonu
B) Uluslararası kalkınma örgütü
C) Ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü
D) Avrupa ödemeler birliği
E) Dünya Bankası

--------------------------------------------------------------------------------
1-)
A


2-)
D


3-)
B


4-)
B


5-)
A


6-)
A


7-)
D


8-)
E


9-)
D


10-)
C


11-)
D


12-)
A


13-)
D


14-)
C


15-)
E


16-)
A


17-)
E


18-)
A


19-)
A


20-)
B


21-)
C


22-)
B


23-)
C


24-)
B


25-)
C


26-)
C


27-)
A


28-)
C


29-)
D


30-)
E
__________________


Öğrenci kitlemize katıl
Paylaşımlara yorum yaz.
Konulardan sende faydalan.
Güvenim, İyi forumlar diler...


Güvenim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:08 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5 .
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.