PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Aöf Finansal Yönetim ÜNİTE 2 PARANIN ZAMAN DEĞERİ


Güvenim
02-09-2011, 03:42 AM
1.talep eden açısından da sonraki zamanda tüketebileceği parayı bugünden tüketebilme hakkını elde etmenin bedeline ne ad verilir?
a) anüiteler
b)faiz*
c)bileşik faiz
d)basit faiz
e)iskonto

2. finansal konularda karar verirken aşağıdakilerden hangisinde faiz oranı ölçüt alınmaz?
a)menkul kıymet değerleme
b)yatırım proje değerleme
c)kısa vadeli finansman kararı
d)çalışma sermayesi finansmanı
e)finans bölümünün örgütlenmesi*
3. her devre kazanılan faiz anaparaya ilave edilerek her devre değişen sermayeler üzerinden hesaplanan faiz ne ad verilir?
a) anüite
b)iç iskonto
c)bileşik faiz*
d)basit faiz
e)dış iskonto

4. senedin vadeli değeri üzerinden hesaplanan iskontoya ne ad verilir?
a) anüite
b)iç iskonto
c)bileşik faiz
d)basit faiz
e)dış iskonto *
5. senedin peşin değeri üzerinden hesaplanan iskontoya ne ad verilir?
a) anüite
b)iç iskonto*
c)bileşik faiz
d)basit faiz
e)dış iskonto

6.belirli bir zaman sürecinde eşit aralıklarla verilen ya da alınan eşit ödemeler dizisine ne denir?
a) anüite*
b)iç iskonto
c)bileşik faiz
d)basit faiz
e)dış iskonto

7. negatif faiz aşağıdakilerden hangisinde söz konusudur?
a)piyasa faiz oranı =nominal faiz oranı
b) piyasa faiz oranı = enflasyon oranı
c) piyasa faiz oranı >enflasyon oranı
d) piyasa faiz oranı e)nominal faiz

8. senedi kırdıran açısından senetlerin hangi iskonto yöntemiyle kırdırılması daha avantajlıdır?
a) anüite
b)iç iskonto*
c)bileşik faiz
d)basit faiz
e)dış iskonto

9.ödenilecek ya da kazanılacak faizin her devre aynı para üzerinden hesaplanması durumunda oluşan faize ne denir?
a)basit faiz*
b)bileşik faiz
c)anüite
d)reel faiz
e)efektif faiz

10. aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)enflasyon sıfır ise paranın zaman değeri sıfır olabilir *
b)nominal faiz enflasyonun altında ise negatif faiz söz konusudur
c)nominal faiz oranı enflasyon oranına eşitse paranın zaman değeri sıfır olur
d) nominal faiz oranı enflasyon oranından büyük ise paranın zaman değeri sıfırdan büyük olur
e)paranın zaman değeri paranın bugünkü kullanım hakkından vazgeçmenin bedelidir

11. bir işletmenin 6 ay vadeli 800 ytl lik krediye ihtiyacı vardır bu parayı z bankasından % 50 faizle kullanması durumunda ne kadar faiz öder ?( pin- basit faiz)
a)200*
b) 400
c)250
d)300
e) 350

12. 10 ay vadeli olarak % 90faizle bankaya yatırılan 600 lira karşılığında kaç lira faiz alınır?
( pin)
a)200
b) 450*
c)250
d)300
e) 350

13. bir bankaya yıllık % 48 faizle yatırılan 250 lira karşılığında 80 lira faiz alındığına göre söz konusu para bankada ne kadar süreyle yatırılmıştır ?( pin)
a) 4 ay
b)5 ay
c)6 ay
d)8 ay*
e)10 ay

14. bir işletmenin bankaya 6 ay sonra ödemesi gereken 860 lira borcu vardır .faiz oranı % 54 olduğuna göre borcunu bugün ödemek isterse bankaya kaç lira ödemelidir ?
( basit faizin bugünkü değeri
s
p=—————
1+in
a)577
b)589.1
c)623.6
d)677.16*
e)689.45

*15. Bir bankaya % 40 basit faizle yatırılan 1000 lira karşılığında 2 yıl sonra toplam kaç lira geri alınır?
a)1200
b)2000
c)2400
d) 1600
e) 1800*
1000*0.40*2= 800 faiz
s= p+i= 1000+800= 1800
*16.bir işletme piyasadaki faiz oranlarının % 20 olduğu durumda 4 ay sonra ödemesi gereken 800 lirayı bugünden ödemek isterse kaç lira ödemelidir ( s=p(1+in) 800=p(1+0.2*4/12)
a)740
b)745
c) 750*
d)780
e)775

*17. vade değeri 680 lira olan 3 ay vadeli senedin dış iskontoyla kırdırılması durumunda peşin değeri ne olur ?( p=s(1-in)
a)600
b)615
c)629*
d)632
e)635

*18. 2 ay vadeli 100.000 nominal bedelli senet 9.25 liraya alınmıştır.senet vadesine 45 gün kala kırdırıldığına göre peşin değer kaç liradır ( iç iskonto faiz % 25 s=p(1+in)
a) 86.97
b)92.67
c)96.67*
d)99.55
e)115.12

19. 600 lira 6 ay vadeli %40 iskonto oranı ile dış iskontoya göre peşin değer kaç ytl dir ?
(p=s( 1-in)
a)480
b)640
c)760
d)280
e)125

20. işletme 4 ay sonra ödemesi gereken 800 lirayı bugünden ödemek isterse kaç lira ödeyecektir?

( basit faizin bugünkü değeri
s
p=—————
1+in

a)650
b)700
c)725
d)750*
e)850

*21. bir bankaya faiz oranı % 25 ten 45 günlüğüne yatırılan 10.000 liranın para getirisi ne olur?(pin)(360 alın) 10000*.25*45/360
a)197.5
b)225.5
c)312.5*
d)357.5
e)412.5
*22.6 ay vadeli 800 liralık kredi için 200 lira faiz ödeniyor . bankanın uyguladığı faiz kaçtır
( pin)
a)10
b)25
c)30
d)40
e)50*

*23. ana para 500 milyon faiz % 25 ise bileşik faize göre 5. yıl sonundaki değer nedir?
S= p( 1+i) n s= 500(1+0.25)5
a)1.525*
b)750.971
c)600.321
d)1.725
e)1.000

*24. bir işletmenin bankadan aldığı 5 yıl vadeli yıllık % 24 faizli 50.000 liralık kredinin yıllık eşit taksitlendirilmesi durumunda ödeyeceği taksit tutarı kaç liradır ?

a)15.27
b)17.33
c)18.212*
d)27.512
e)19.212
( 1+i) n -1 ( 1+0.24 )5-1
abd = p———————— 5000= p*———-
( 1+i)n i ( 1+0.24)5*0.24

*25. imtiyazlı hisse senedine her yıl 100 lira kar payı taahhüt edilmektedir .Bu hisse senedi piyasada 5000 ytl ye satıldığına göre yatırımcının getiri oranı nedir ?
abd= a/i 5000=100/i

a) 2*
b) 3
c)1
d) 1.5
e) 2.1

* 26. yıllık efektif faizi % 12 ve 3 ay vadeli kredinin efektif faizi nedir ?

efektif faiz = ( 1+j/m ) m-1
=(1+0.12/4)4-1
3 ayda 4 devre vardır
a)10.55
b)12.55*
c)15.75
d)15.65
e)17.25

* 27.nominal faiz oranı % 40 enflasyon oranı % 20 ise reel getiri oranı % kaçtır?
1+nominal 1+0.4
Reel = ————– – 1=———- – 1
1+ enflasyon 1+0.20

a)16.6*
b) 17.2
c) 16.8
d) 21.5
e)13.5

28. Yıllık nominal faiz % 68 olduğunda 3 ay vadeli hesap açtırılırsa devre faiz oranı % kaç olur?
3 yada 4 devre vardır 0.68/4
a) 15
b)16
c)17*
d) 18
e)23