PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : muhasebe ornek sorular


Güvenim
02-06-2011, 11:09 PM
muhasebe ornek sorular örnek sorular

--------------------------------------------------------------------------------

1.Dönem sonu envanter kayıtlarından sonra çıkan mizana ne ad verilir?
A) Genel geçici mizan
B) Kesin mizan
C) Büyük defter mizanı
D) Yardımcı mizan
E) Aylık mizan

2.İşletmenin kasasına giren paraların ne için alındığı ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesaba veya hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren belgeye ne ad verilir?
A) Fatura
B) Poliçe
C) Tahsil fişi
D) Tediye fişi
E)mahsup fişi

3. Yevmiye defterine kaydedilen işlemlerin, büyük deftere aritmetiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan tabloya ne ad verilir?
A) Bilanço
B) Gelir tablosu
C) hesap hülasası
D) Mizan
E) Envanter tablosu

4.Mizanda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hesap adları
B) Hesap tutarları
C) Hesap kalanları
D) Büyük defter sayfamadde numaraları
E) yevmiye defteri madde numaraları

5.Aşağıdakilerden hangisi muhasebe fişlerinin sağladığı yararlardan değildir?
A) Kayıt hatalarını azaltır
B) Kayıtların kontrolünü kolaylaştırır
C) Kayıtların düzenli yapılmasını sağlar
D) Yardımcı defter kullanma gereksinimini ortadan kaldırır
E) Toplu kayıt yapma olanağı sağl

6.İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için ödendiğini ve bu ödemenin karşılığında hangi hesaba veya hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösteren belgeye ne ad verilir?
A) Tahsil fişi
B) Mahsup fişi
C) Fatura
D) Tediye fişi
E) Poliçe

7.Mizan aracılığıyla defterler arasında kontrolü sağlamak için, mizanın borç ve alacak toplamları aşağıdakilerden hangisiyle karşılaştırılır?
A) Yevmiye defter toplamlarıyla
B) Mizan kalanlarıyla
C) Bilanço toplamlarıyla
D) Büyükdefteri toplamlarıyla
E) İşletme defteri toplamlarıyla

8.büyük deftere yapılan kayıtların doğruluğunu kontrol etmeye yarayan tabloya ne ad verilir ?
a)bilanço
b)gelir tablosu
c) mizan
d)hesap
e)muhasebe fişi

9.yıl sonu ayarlama ve düzeltme kayıtları yapıldıktan sonra bu kayıtların doğruluğunu araştırmak amacıyla hazırlanan mizana ne ad verilir?
a)Geçici mizan
b)Kesin mizan
c)Genel geçici mizan
d)Genel mizan
e)Kontrol mizan

1.B2.C3.D4.E 5.D6.D7.A8.C 9.B